Hakkında Bilgi

Simit - Pide ve Pohça

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler bir pideciye gider. Pide, pohça ve simit söylerler.Yerler, sonra hesap gelir 34,5 lira. Bunun 18 lirası pidelere, 9 lirası simitlere.
Yenen pohça sayısı 15 dir. Pohça 50 gramdır ve 0,5 liradır.
Bir pide pohçadan 3 kat, simitten 6 kat daha ağırdır.
Bir pide simitten 4 kat daha pahalıdır.
Simitin gramı 0,03 liradır.
Yenen simit adedi pide adedinin 2 katıdır.
Toplamda 1950 gram yenmiştir.
Veliler 950 gram, öğrenciler de öğretmenlerinin 3’te 1’i kadar (gram) yemiştir.
SORU:Bütün öğretmenler sadece 1’er adet pide yediğine göre kaç öğretmen vardır ?
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim