Hakkında Bilgi

Sinerji Nedir

Sinerji Nedir
Eşzamanlı uyumlu hareketten çıkan güç. Birlikten kuvvet doğar atasözü sinerjinin önemini ve faydasını belirtmektedir. Bir işi birlikte yapmanın grup olarak iş görme sonucu bireylerin tek tek elde edecekleri faydadan daha fazla fayda edilmesinin tanımıdırSinerji Nedir? Sinerji Tanımı, Sinerji Anlamı, Sinerjinin Faydaları yani sinerji demek 1+1 = 3 demektir. Bir birey 1 birimlik fayda sağlar iki birey ayrı ayrı 1 er birimlik fayda doğurur fakat bu bireylerin birlikte uyumlu hareket etmesi sonucunda 3 birimlik fayda oluşurSinerji Nedir? Sinerji Tanımı, Sinerji Anlamı, Sinerjinin Faydaları fazladan oluşan 1 birimlik fayda sinerjiden kaynaklanmaktadır.

Sinerji (Synergie), 1980'li yılların sonunda, Özal ekolünün telekomünikasyon devriminin ardından dilimize yerleşen bir sözcük...
Dilbilimciler, "sinerji" sözcüğüne karşılık "görevdaşlık" diye bir sözcük türettiler.
Bakalım tutar mı?
Aslında "sinerji" yi bir tanım olarak ifade etmek daha doğru. Çünkü bir sözcüğün sınırlarını aşan çok boyutlu bir anlamı var.
En doğrusu, "işbirliği sonucu ortaya çıkan artı verim" diye tanımlamak.
Yaratıcı işbirliği, insanları rasyonel davranmaya, daha üretken olmaya, verimliliğe iter çünkü.
Müşterek akılla, ortak çalışmakla, birimiz diğerimizin eksiklerini tamamlar. Neticede üretim ve verim artar.

SİNERJİ : Eşzamanlı-uyumlu hareketten çıkan güç anlamına gelmektedir.

T.D.K daki kelime anlamı: Görevdaşlık.

Sinerji Kavramı, bir bütünün toplamından daha fazla olmasını ifade eden bir kavramdır. Bunu 1+1+1=4 gibi matematiksel bir işlemle ifade etmek mümkün. Sinerji aynı zamanda bir organizasyondaki tüm kaynakların bir amaca yöneltilmesini ifade eder.

Ünlü bir İngiliz atasözü Sinerji kavramını net bir biçimde açıklamaktadır;

“Bir zincirin gücü, o zincirin en zayıf halkasının gücüne eşittir.”

Burada anlatılmak istenen şudur; bir zincirin parçaları, bir yükü aynı anda taşıyamaz. Bunu zincir ancak bir bütün olarak yapabilir. İşte zincirin bir bütün olarak yükü kaldırmak için harcadığı bu güce Sinerji denir. Sinerji gurubu hareket ettiren enerjidir.

sinerji, sinerji nedir, sinerji ne demek, sinerji neye denir, sinerji hakkında, sinerji ile ilgili bilgiler, sinerji hakkında bilgi, sinerji ne demektir, sinerji anlamı, sinerjik
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim