Hakkında Bilgi

Sit alanı ne demek

Sit alanı ne demek
Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.

1. Derece Doğal Sit Alanı
Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır….

2. Derece Doğal Sit Alanı
Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır.

3. Derece Doğal Sit Alanı
Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de gözönünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır.daha çok zarar gören alanlardır.

Sit alanı, Sit alanı nedir, Sit alanı ne demek, Sit alanı neye denir, Sit alanı hakkında, Sit alanı ile ilgili bilgiler, Sit alanı hakkında bilgi, Sit alanı ne demektir, Sit alanı anlamı, 1 derece sit alanı ne demek, 2 derece sit alanı ne demek, 3 derece sit alanı ne demek,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim