Hakkında Bilgi

Sit Alanı Nedir

Sit Alanı Nedir
Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.

I. Derece Doğal (Tabii) Sit
Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır....

II. Derece Doğal (Tabii) Sit
Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır.

III. Derece Doğal (Tabii) Sit
Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de gözönünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır.daha çok zarar gören alanlardır.

sit alanı, sit alanı nedir, sit alanı ne demek, sit alanı neye denir, sit alanı hakkında, sit alanı ile ilgili bilgiler, sit alanı hakkında bilgi, sit alanı ne demektir, sit alanı anlamı, 1 derece sit alanı nedir, 2 derece sit alanı nedir, 3 derece sit alanı nedir, 1 derece sit alanı nedemek, 2 derece sit alanı nedemek, 3 derece sit alanı nedemek,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim