Hakkında Bilgi

Sivas isimini nereden almıştır

Sivas
Sivas isimini nereden almıştır
Adını nereden aldığına dair bir kayıt yok. Bir söylentiye göre Pontos kraliçesi Pythodoris'in ''Sebasteia'' adını verdiği kent, Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle Bizans'ın payına düşmüş, Bizanslılarda ona ''Sebostos'' demişlerdir.

Bir başka söylentiye göreyse Sivas adı, ''Sipas''tan gelir. Eski çağlarda, kentin şimdiki yerinde ''Sipas'' denilen üç gözlü bir pınar varmış. Gözlerden biri ''Tanrı'ya şükranı'', biri ''ana babaya saygıyı'', biri de ''küçüklere sevgiyi'' simgeliyormuş. İnsanlar bu üç erdemi yitirince pınar kurumuş, kent de yoksullaşmış. ''Üç göz'' anlamına gelen ''Sipas'' daha sonra kentin adı olmuş, bu isimde zamanla ''Sıvas'' a dönüşmüş.

Şehirler isimlerini nereden almışlardır, Sivas, Sivas ismi nerden gelmiştir, Sivas adı nereden gelmiştir, Sivas adı nereden geldi, Sivas ismi nereden geldi, Sivas ismini nereden almıştır, Sivas adını nereden almıştır, Sivas ismini nerden almıştır, Sivas adını nerden almıştır, Sivasın ismi nereden geliyor, Sivasın adı nereden geliyor, Sivasın eski adı nedir
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim