Hakkında Bilgi

Sıvılarda Basınç Nedir

Sıvılarda Basınç Nedir
Sıvılarda basınç sıvının yoğunluğu ve sıvını yüksekliği ile ilişkilidir. Sıvının yoğunluğu ve sıvının yüksekliği arttıkça sıvının basıncı da artar. Sıvının basıncı miktarı ile alakalı değildir. Ayrıca yerçekimi ivmesi ile de alakalıdır. Yerçekimi ivmesi ile doğru orantılıdır.

P=h.d.g

Sıvının basınç kuvveti de sıvının basıncı ile sıvının taban alanının çarpımı ile bulunur. Yani;

F=h.d.g.S

Sıvılarda sıvının herhangi bir yerine uygulanan basıncı sıvılar tüm yönlere iletir. Sıvıların bu basıncı her yöne iletme prensibinden yararlanılarak hidrolik fren sistemleri ve krikolar yapılmıştır.
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim