Hakkında Bilgi

Şizofreni Tedavisi

Şizofreni Tedavisi
Şizofreninin kolay ve tek biçim bir tedavisi yoktur. Çok yanlı bir yaklaşımın ve her şizofrenik hastanın ayrı özellikler taşıyabileceğinin bilinmesi zorunludur.

Hastaya ve aileye ciddi bir ruhsal bunalımın söz konusu olduğu açıklanmalıdır. Akut ve yeni başlamış olgularda hastanın ve ailenin eğitime ve işe dönme, evlenme vb. gibi beklentilerini ertelemeleri ya da bırakmaları için öneriler, açıklamalar yapılır.

Akut vakaların hastaneye yatırılarak incelenmesi ve tedavi görmesi doğru olabilir. Ancak ayaktan izlenerek iyi sonuçlar alınabilen akut vakaların olabileceği de göz önünde tutulmalıdır.

Akut dönem yatıştıktan sonra şizofreniğin tedavisine son verilmemelidir. İlaçlar, ruhsal tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ile hastanın yıllarca izlenmesi gerekir.

Şizofreni tedavisinde hekimin sabırlı, sebatlı ve umutlu olması gerekir.
Hastaların bütün başka hastalıklarda olduğu gibi hekim hekim dolaştırılmasında büyük sakıncalar bulunmaktadır. Hastanın güvenebileceği, saygı ve bağlılık duyduğu bir hekimin değiştirilmesi çok yıkıcı olabilir. Süreklilik ve güven sağlayıcı bir ortam olmaksızın şizofreni tedavisi olamaz.

Kronikleşmiş, iyileşmeyen şizofreniklerin “depo hastanelere” yığılması çok sakıncalıdır. Bu hastalar için daha çok kendi toplumsal, ailesel çevresine yakın bir ortamda, insanlıktan toplumdan uzaklaştırılmamış, işe, çalışmaya, saygınca yaşamaya yönelik bakım yurtları vb. düşünülmelidir.

Şizofrenik kişi kendi benliğine ve çevresine güvenini ağır derecede yitirmiştir. Ona göre insan ilişkileri düş kırıklıkları, aldatılmalar, oyuna getirilmeler gibi kaygılarla doludur. Bu nedenle insan ilişkilerinden korkar ve kaçar, kendine özgü dünyasına kapanır. Ama bir yandan da insan ilişkilerine gereksinimi vardır. Bu “gereksinim-korku ikilemi” içinde hasta, kişiler arası ilişkilerini düzenleyemez, geliştiremez. İlişki kurmak istedikçe korkuları artar; korkuları arttıkça ilişki kurmak güçleşir. Bu durumda güven sağlayıcı, sürekli bir ilişki gerekmektedir. Hastaya karşı dürüst, açık sözlü, ilgili, onu anlamaya çalışan, kısa sürede sonuç alınamayınca hastayı bırakmayan, reddetmeyen, sebatlı bir terapist başarılı olabilir. Böyle bir terapist, şizofreniğin dünyasının da bir anlamı olabileceğine inanır, onun kişiliğine saygı duyar.

Şizofrenide hastanın bireysel durumuna göre ayarlanmış destekleyici, rehberlik yapıcı ve açıklayıcı ve her şeyden çok uzun süreli ilişkinin oluşmasını sağlayan bir psikoterapi süreci düşünülmelidir.

şizofreni tedavisi, şizofreni tedavisi nedir, şizofreni tedavisi ne demek, şizofreni tedavisi neye denir, şizofreni tedavisi hakkında, şizofreni tedavisi ile ilgili bilgiler, şizofreni tedavisi hakkında bilgi, şizofreni tedavisi ne demektir,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim