Hakkında Bilgi

Sölestin Nedir

Sölestin Nedir
Kimyasal Bileşimi, SrSO4
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Levhamsı veya prizmatik kristalli, bazen lifsi veya tanesel
Sertlik, 3 - 3.5
Özgül Ağırlık, 3.97
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz-mavimsi beyaz, beyaz, mavi, bazen kırmızımsı; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, dilinimi, rengi

Bulunuşu, Yaygın olarak sedimanter kayalarda özellikle dolomitlerde boşlukların çeperlerinde, anhidrit ile birlikte evaporit çökellerde, hidrotermal damarlarda, nadiren bazik magmatik kayalarda olusur. Barit, jips, halit, anhidrit, kalsit, dolomit ve fluorit ile birlikte bulunur.

sölestin, sölestin nedir, sölestin ne demek, sölestin hakkında, sölestin ile ilgili bilgiler, sölestin hakkında bilgi, sölestin ne demektir, sölestin özellikleri, sölestin madeni, maden, mineraller
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim