Hakkında Bilgi

Sone ne demek

Sone ne demek
İlk İki Bendi Dörtlük, Son İki Bendi Üçlük On Dört Mısradan Oluşan Nazım Şekli. Önce İtalyan Edebiyatında Kullanılmış, Sonra Fransız Edebiyatına, Oradan Da Diğer Avrupa Edebiyatlarına Geçmiştir. Edebiyatımızda İlk Cenab Şahabeddin’in Sone Şeklinde Şiir Yazdığını Görüyoruz. Servet-İ Fünûn Şairlerinin Hemen Hepsi Bu Nazım Şeklini Benimser. Sone Kafiye Sistemi Üçe Ayrılır.
1. İtalyan Tipi: Kafiye Şeması Abba, Abba, Ccd, Ede
2. Fransız Tipi: Kafiye Şeması Abba, Abba, Ccd, Eed
(İtalyan Ve Fransız Tipi Sone Arasındaki Tek Fark Son Üçlüğün Düzenindedir.)
3. İngiliz Tipi: Mısra Sayısı Değişmemekle Beraber İlk On İki Mısra Tek Bir Bend, Son İki Mısra Da Ayrı Bir Bend Halinde Yazılırlar. Kafiye Şeması: A B A B C D C D E F E F G G. Örnek:

Yüksük

Yüksüğün İnce Şeklini Yazmak
Bana Pek Güç Gelir Kadınlardan
Sorunuz Belki Bir Güzel Parmak
Onu Tersim İçin Bulur İmkan

Bunu Bir Çekmenin İçinde Gören
Mu’teber Bir Refik-İ Hane Sanır;
Kadrini Pek Bilirler Elde İken,
Düştüğü Anda Mutlaka Alınır.

O Da Layık Nezâketin Eline:
Tenine Saplanır İken İğne,
Yine Pekçok Sever İş İşlemeyi;

Bin Letâfetle Çırpınır Her Ân...
Sanki Bir Nahl-İ Nev-Hayâta Konan
Küçücük Bir Kuşun Küçük Yüreği!
Ali Ekrem (Bolayır)

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, sone, sone nedir, sone ne demek, sone ile ilgili bilgi, sone hakkında bilgi, sone anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim