Hakkında Bilgi

Sözlük ne demek

Sözlük ne demek
Bir Dilin Veya Dillerin Kelime Haznesini (Sözvarlığını), Söyleyiş Ve Yazılış Şekilleriyle Veren, Kelimenin Kökünü Esas Alarak, Bunların Başka Unsurlarla Kurdukları Sözleri Ve Anlamlarını, Değişik Kullanışlarını Gösteren Eser. Sözlükler Tek Dilli Veya Çok Dilli Olabilir. Madde Başlarını A-Be-Ce Sırası Takip Eder. Genel Veya Özel Alanlarla İlgili Sözlükler Hazırlanabilir. Arap Harfli Eski Sözlüklerde Madde Başı Arapça Kelimenin Üç Harfli Kökünün Son Harfi Esas Alınarak Sıralanırdı. XIV.-XV.Yüzyıllar Arasında Yaşamış Olan El-Kamûsü-I-Muhît (Okyanus Sözlüğü) Adlı Eseri Türkçeye Çeviren Mütercim Asım Bu Sistemi Kullandı. İlk Sözlük Olarak İskenderiye Müzesi Kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes’in Hazırladığı Eser Kabul Edilir. İslam Dünyasında En Önemli Sözlük X. Yüzyılda Yaşayan Fârâblı İsmail Cevheri’nin Sihâh Adlı Arapça Eseri. Vankulu Lügatı Diye Bilinen Müteferrika’nın Bastığı İlk Kitap Da Bir Sihâh Çevirisidir. Türk Kültüründe İlk Sözlük İse Kaşgarlı Mahmud’un Türkçe’den Arapça’ya Divanü Lügati’t-Türk’üdür.

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, sözlük, sözlük nedir, sözlük ne demek, sözlük ile ilgili bilgi, sözlük hakkında bilgi, sözlük anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim