Hakkında Bilgi

Spikerlik

Spikerlik Mesleği ve Özellikleri
Önceden hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir.

GÖREVLER

Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. Genel olarak görevleri şunlardır;

- Hazırlanmış haber bültenlerini sunuştan önce inceler,

- Sunacağı metinde bulunan yabancı sözcüklerin doğru okunuşlarını öğrenir,

- Metni sunmadan önce birkaç kere okur ve vurguların nerede, hangi sözcüklerde olacağını belirler,

- Metni (haber, magazin, kültür vb.) banttan ya da canlı olarak herkesin anlayabileceği şekilde sunar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Mikrofon,

- Seslendirilecek metin,

- Otog (konuşma metninin yer aldığı ışıklı pano),

- Kamera,

- Plak okuyucu,

- Bant okuyucu,

- Disk okuyucu.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Spiker olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde genel yeteneğe,

- Çeşitli uyarıları aynı anda algılama gücüne ve belleğe,

- Düzgün bir fiziksel görünüşe,

- Mikrofonik bir sese sahip,

- Türkçeyi doğru, etkin ve güzel konuşabilen,

- Kendine güvenen ve soğukkanlı

kişiler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Radyoda çalışanlar, kapalı, sessiz ve ses geçirmeyen odalarda, televizyonda çalışanlar ışıklandırma nedeniyle fazla aydınlık ve sıcak olan kapalı ortamlarda oturarak çalışırlar. Bazen de yayınlanacak programların konusuyla ilgili açık havada çalıştıkları olur. Spiker çalışırken programcı, yönetmen, kameraman, teknisyen, ses sanatçıları, oyuncular, dinleyiciler ve izleyicilerle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun çeşitli kanallarında, özel radyo ve televizyon kuruluşlarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ülkemizde spikerlik eğitimi veren herhangi bir eğitim kurumu yoktur. Ancak; Spikerlik için açılan sınavı kazanmış olmak şartı ile TRT ' de hizmet öncesi eğitim yapılmaktadır. Tespit edilen ücreti ödemek şartı ile 17 yaşından büyük olan herkesin katılabileceği özel spikerlik kursları ve seminerleri düzenlenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

· En az lise veya dengi okul mezunu kişiler özel spikerlik kurslarına katılabilirler. Ancak TRT ve özel Radyo ve Televizyon kuruluşları açısından yüksekokul mezunu olmak va yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

· 3 ay süren özel kurslara, belirlenen ücreti ödemek şartı ile 17 yaşın üzerinde olan herkes katılabilir. Kurs sonunda sertifika verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

TRT bu meslekte çalışacak elemanlar için, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlemektedir. TRT ' nin açtığı spikerlik sınavlarına giren adaylar yazılı ve sözlü sınavı kazandıktan sonra üç ay süren hizmet öncesi eğitime katılırlar. Eğitimden sonra yapılacak olan sınavda başarılı olanlar spiker olarak göreve alınırlar. Eğitimde; Dilbilgisi, Fonetik, Diksiyon, Artikülasyon, Vurgulama, Tonlama, Metin Değerlendirme Dersleri, Spikerliğe İlişkin Kurallar ve Yayın Estetiği ile ilgili bilgi verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte başarılı ve tecrübeli olanlar idari kadrolarda görev alabilirler. Yabancı dil bilenler dış ülkelerde göreve atanabilirler. TRT 'de spiker olarak en az beş yıl çalışmış, fakülte ya da yüksekokul mezunu olan spikerler kurum içi yeterlilik sınavını kazanmaları halinde redaktör spiker olabilirler. Redaktör spikerlerin görevi haber metinlerini dil ve anlatım bütünlüğü sağlayacak şekilde yazmak, düzenlemek, haber program metinlerini okumak, gerektiğinde habercilik (muhabirlik) hizmetleri yapmaktır.

BENZER MESLEKLER: Habercilik (muhabirlik).

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- TRT 'de hizmet öncesi eğitime katılan kursiyerlere herhangi bir işyerinde çalışmamaları halinde yönetim kurulu tarafından belirlenen harçlık ödenir.

- TRT 'de spikerler hizmet sürelerine göre değişen ücretler almaktadırlar. Tecrübeli bir spikerin aldığı ücret asgari ücretin 8-10 katı civarındadır.

- Özel radyo ve televizyonlarda ise ücretler karşılıklı anlaşmayla, tecrübeye ve başarıya göre belirlenir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
meslekler ve özellikleri, mesleklerin özellikleri, meslek tanıtımları, spikerlik, spikerlik tanıtımı, spikerlik nedir, spikerlik ne demek, spikerlik neye denir, spikerlik ile ilgili bilgiler, spikerlik bilgi, spikerlik hakkında bilgi, spikerlik olmak için, spikerliğin görevleri, spikerliğin özellikleri, spikerlik mesleği, meslek tanıtımı, spiker, spiker tanıtımı, spiker nedir, spiker ne demek, spiker neye denir, spiker ile ilgili bilgiler, spiker bilgi, spiker hakkında bilgi, spiker olmak için, spikerin görevleri, spikerin özellikleri, spiker mesleği,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim