Hakkında Bilgi

Sümerliler hakkında kısa bilgi

Sümerliler
Aşağı Mezopotamya'nın güneyinde kurulmuşlardır.
Sümer tarihi M.Ö. 3000'de şehir devletlerinin kurulmasıyla başlar.Şehirler tapınakların etrafında kurulan evlerden oluşuyordu.Ur, Lagaş, Umma Kiş , Uruk önemli şehir devletleridir.
Sümer şehir devletlerini rahiplik görevi de bulunan Patesi adı verilen bir prens yönetiyordu.
Mezopotomya'da taş bulunmadığı için yapılarda tuğla ve kerpiç kullanılmıştır. Bu sebeple mimari pek gelişmemiştir.Aynı zamanda binalar uzun süre ayakta kalamamıştır.

Çok tanrılı bir dinsel inanışları vardır.Öldükten sonra yaşam inancı yoktur. İnanışları dünya ile ilgilidir.Onlar için mutluluk dünyadadır. Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır. Gökteki tanrılarıyla baş başa kalmak için,tapınakların üstüne çıkar ve gece gökyüzünü seyrederlerdi. Bunun sonucu astronomi bilimi gelişmiştir.

İlk defa yazıyı kullanarak tarih çağlarını başlattılar (Çivi yazısı).
Dört işlemi kullanmışlar, sayıları bulmuşlar, ve çemberi 360'a bölmüşlerdir.
İlk yazılı kanunlar Sümer kralı Urgakina tarafından yapılmıştır.
Ay yılı takviminin temellerini atmışlardır.
Sümerlerde her erkek asker sayılırdı.
Tekerleği icat ettiler.

Sümerliler, Sümerliler hakkında bilgi, Sümerliler ile ilgili bilgi, Sümerliler kısa bilgi, Sümerliler bilgi,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim