Hakkında Bilgi

Suna ördeği hakkında

Suna ördeği hakkında
Bazı yörelerde “Alkuşaklı Kaz, Hanım Ördeği, Kuşaklı Ördek” gibi adları vardır. Kaza benzeyen büyük ördeklerdir. Erişkinlerin baş ve boyunları çok koyu yeşildir. Kursak bölgesi ve boynun arkasında beyaz renkli bir halka vardır. Bunun altında geniş kırmızımsı bir kuşak bulunur ki bu kuşak, sırtın ön kısmı ile göğsün ön kısmını birbirine bağlar. Erkeklerde kuluçka dönemi gaga dibinde kırmızı bir çıkıntı (hörgüç) bulunur ve bu hörgüç erkeği görünüş bakımındn dişiden ayırır. Bunun haricinde erkek ve dişi birbirlerinin aynıdır. Ancak gençlerinde kırmızımzı kahverengi kuşak bulunmaz.

Ülkemizde Güney Doğu hariç hemen her yerde bulunur. Trakya ve Marmara bölgesinde kuluçka çıkardıkları olur. Deniz ve tuzlu göl kenarlarını tercih ederler. Monogom kuşlardır. Yani eşler birbirlerinden ayrılmazlar. Aynı yuvayı 5-6 yıl kullandıkları görülmüştür. Yuvalarını mağara kovuklarına yaparlar. Bu yuvalara 8-12 arası yumurta bırakırlar. Beslenmeleri genel olarak hayvansaldır. Dalıcı ördeklerden değildirler. Sayıları son yıllarda azalış göstermeye başlamış ve en son görüldükleri bazı yerlerde görülmez olmuşlardır. Boyları 61cm. civarındadırÖrdeklerin yaşam alanları içinde sazlık, kargılık olan göller, barajlar, nehirler, çaylar ve de ördeklerin barınabileceği yerler olarak tarif edebiliriz. Ördekler yaylıma çıktıkları zaman gölü terkederler. Tabi yaylım bittiğinde yine göllere dönerler. Ördekler suların donduğu zamanlarda ve aşırı derecede kuvvetli fırtına rüzgar çıktığı zamanda gölleri ve barajları terk ederek kendilerine göre emniyetli rüzgar ve fırtınanın verdiği sıkıntıları yaşamamak için dere, akarsu, nehir, ufak ama akan çay ve derelere atarlar su donmayacağı için yaylımını burada sürdürebilir. Bu hayvanların gölden çayları ve nehirlere geçit yaptığı zamanlar avcılar için bir şans doğacaktır. Şansını iyi değerlendiren ördeği torbaya koyar. Ördekleri avlamanın yolları bunlardır: Yağmur yağıp fırtına çıktığı zaman ördekler gölü terkederken geçiş esnasında avlanma şansınız var. Eğer değerlendirebilirseniz.

(Üremeleri)
Yuvalarını saz ve bitki adacıkları üzerine yapar ve gayet iyi saklarlar. 7-14 yumurta bırakırlar. Gür bitkili tatlı ve tuzlu sularda ve bataklıklarda yaşarlar. Kışın açık sularda ve deniz kenarlarında da görüldüğü olur. Bitki ve böcekler esas besinini oluşturur. Boyları 41 cm. civarındadır.

Hayvanlar, Ördek, Suna ördeği, Suna ördeği hakkında bilgi, Suna ördeği ile ilgili bilgi, Suna ördeği tanıtım, Suna ördeği özellikleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim