Hakkında Bilgi

Takid ne demek

TA’KİD
İfadeye Açıklık Getirememe, Anlatamama Halidir. İkiye Ayrılır.
1. Lafzi Ta’kid: Bir Cümlede Kelimelerin Yerli Yerine Kullanılmamasından Doğar. Örnek:
Ben Fakîrî Etme Terk Memnûn-İ Ebnâ-Yı Zaman
Hasıl Etmezsen Değil Gam Matlabım Yâ Rab Bana
Râgıp Paşa

2. Manevi Ta’kid: Bir Cümlede Kelimeler Yerli Yerince Kullanılmakla Beraber Bir Anlam Çıkmamasına Denir.
Örnek: Âlemin Cânı Değilsin Cân-I Âlemsin Sen
Nef’î

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, takid, takid nedir, takid ne demek, takid ile ilgili bilgi, takid hakkında bilgi, takid anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim