Hakkında Bilgi

Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir açıklaması

Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir açıklaması
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır." K. Atatürk

Atatürk, milletimizi ve dünyayı eski bir tarih anlayışından, yeni bir tarih görüşüne götürmek ve bu yolda araştırmalar yapmak için, 12 Nisan 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ni (Türk Tarih Kurumu) kurmuştur. Türk Tarih Tezi diye bir tez ortaya atılmıştır. Kültür alanında yeni bir tarih görüşünün ifadesi olan bu teze göre; Türk milletinin tarihi şimdiye kadar yazıldığı gibi yalnız Osmanlı tarihinden ibaret değildir. Türk'ün tarihi çok daha eskidir ve temasta bulunduğu milletlerin medeniyetleri üzerine etki etmiştir.

Osmanlı Devletinin ümmet tarihi anlayışından, Türk milletinin kendi tarihine kavuşması, millet tarihi anlayışını kabul etmesi zorunlu idi. Millet tarihi anlayışını gerekli kılan özel sebepler de vardı.

Bunlar :
1- Türklerin sarı ırktan olduğuna dair dünyada yazılmış olan yanlış bilgiler.
2- Türklerin sarı ırktan gösterilmesinin bir sonucu olarak medeni kabiliyet ve istidattan yoksun olduğu yolundaki hatalı görüş ve iddialar.
3- Türk toprakları üzerinde yabancıların tarihi iddiaları.

Aleyhimizde kullanılan silah, hep gerçeğe aykırı şekilde yazılan, değiştirilen tarih idi. Tarihimizi gerçek yapısı ile ortaya koymak, Türklük ve ata yurdu hakkında gerçek tarihi bilgileri dünya kamuoyuna duyurmak, Türk Tarihi araştırmalarının amacı idi.

Yazıya katkıda bulunan okuyucu cevapları:
Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir sözü ile ise kast edilen şudur. Tarih yaparken büyük mücadeleler verdiliğini ve sıradan şeylerin tarihe mal olamayacağını yukarıda belirttim. Ortaya çıkan bu tarihin yazılması ise gerçektende önemlidir. Eğer doğru yazılmaz ise gelecek nesiller o tarih konusunda yeterince bilgilenemez ve kendi tarihinden bir haber olurlar. Buda kendi devleti üzerinde eksik bilgiye neden olur ve kendi devleti hakkında gururlanamaz. Örneğin İstanbul'un fethi bizim tarihimizin en büyük olayıdır. Sadece bizim değil avrupa'nın o günkü şartlarda tüm dünyanın en büyük olaylarından birisidir. Orta çağ'ın bitişi yeni çağ'ın başlamasına neden olmuş devasa bir tarihi olaydır. Bu tarihi olaydan dolayı devamlı surette övünürüz ve ejdadımızı büyük saygıyla anarız. Ancak, bildiklerimiz doğru olmasa idi, yanlış yazılmış uydurma, yalan yada eksik bilgiler içerseydi kısmen yalan bir tarihi olay olduğu gerçeklik kazanacak ve böylece diğer tarihi kaynaklar ile ters düşeceği için İstanbul'un Fethi bir tarihi gerçekten çıkıp tarihimizle övünmemizi önleyecektir. Son olarak tarihi yazılı belgelerin ortaya çıkarılmasıyla tarihi yazmak kavramı tam ortaya çıkmıyor bu yazılı tarihin diğer yazılmış tarihi kaynaklarlada benzerlik göstermesi gerekiyor.

Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir, Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir açıklaması, Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir ne demek, Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir niçin söylenmiştir, Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir sözünün açıklaması, Atatürkün Sözleri, Atatürkün söylediği sözler,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim