Hakkında Bilgi

Taşir ne demek

TA’ŞİR
Bir Gazelin Her Beytinin Veya Bir Beytinin Üzerine Sekiz Mısra Eklenerek Yapılan Mu’aşşerdir. Divan Edebiyatı Nazım Şeklidir. Edebiyatımızda Örneği Fazla Görülmez. Yahya Bey’in Muhibbî’nin (Kanunu Sultan Süleyman) Gazeline Yaptığı Ta’şiri Örnek Olarak Verilebilir.

Haste Olmak Gûşmâl-İ Hazret-İ İzzet Gibi
Her Kişinün Yalımın Alçak İder Gurbet Gibi
Değme Bir Kimse Göre Gelmez Refahiyyet Gibi
Nâleler Gûyâ Derây-I Rıhlet-İ Râhat Gibi
Dâr-I Dünya Cây-I Fürkat Menzil-İmihnet Gibi
Devleti Bir Âlet-İ Hengâme-İ Zahmet Gibi
Sağlıgun Bünyâdı Yok Âyinede Sûret Gibi
Matla’ı Şâh-I Cihânun Maşrık-I Hikmet Gibi
Halk İçinde Mu’teber Bir Nesne Yok Devlet Gibi
Olmaya Devlet Cihânda Bir Nefes Sıhhat Gibi
Yahya Bey

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, taşir, taşir nedir, taşir ne demek, taşir ile ilgili bilgi, taşir hakkında bilgi, taşir anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim