Hakkında Bilgi

Taştir ne demek

Taştir ne demek
Bir Gazelde Her Beytin İki Mısrasının Arasına İki Veya Üç Mısra Ekleyerek Manzume Meydana Getirmek. Divan Edebiyatı Nazım Şeklidir. Kelime, Arapça "Bir Şeyin Yarısı, İki Cüzünden Bir Cüzü" Anlamındaki Şatr Kökünden Gelir. Taştirde, Aynı Vezin Ve Kafiyede, Araya İki Mısra Girerse Terb-İ Mutarraf, Üç Mısra Girerse Tahmis-İ Mutarraf Olur. Edebiyatımızda XVIII. Yüzyıldan Sonra Örnekleri Görülen Taştir Çok Az Kullanılan Bir Şekildir. En Çok Halveti Şeyhlerinden Aydi Baba Yazmıştır.

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, taştir, taştir nedir, taştir ne demek, taştir ile ilgili bilgi, taştir hakkında bilgi, taştir anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim