Hakkında Bilgi

Taştir Nedir

Taştir Nedir
Bir gazelde her beytin iki mısrasının arasına iki veya üç mısra ekleyerek manzume meydana getirmek. Divan edebiyatı nazım şeklidir. Kelime, Arapça "bir şeyin yarısı, iki cüzünden bir cüzü" anlamındaki şatr kökünden gelir. Taştirde, aynı vezin ve kafiyede, araya iki mısra girerse terb-i mutarraf, üç mısra girerse tahmis-i mutarraf olur. Edebiyatımızda XVIII. yüzyıldan sonra örnekleri görülen taştir çok az kullanılan bir şekildir. En çok Halveti şeyhlerinden Aydi Baba yazmıştır.

taştir, taştir nedir, taştir ne demek, taştir neye denir, taştir hakkında, taştir ile ilgili bilgiler, taştir hakkında bilgi, taştir ne demektir, taştir anlamı,

farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim