Hakkında Bilgi

Tasvir Yoluyla Anlatma Örnekleri

Tasvir Yoluyla Anlatma Örnekleri

HOROZ
Sırtında sanki kanla, altınla işlenmiş ağır, parıl parıl bir manto! Başında vahşi ruhunun timsali gibi balta şeklinde kıpkırmızı tacı! Yerde hançer gibi keskin bir gaga! Sonra, ayaklarındaki mahmuz dediğimiz sivri süngüleri! Dikkat ederdim: Tavukların hiçbirini sevmezdi.

Yerde bir şey bulup “gıt gıt” diye çağırması, beni hiddetlendiren bir yalandı. Yiyecek bir şey buldu mu kendi yutardı. Yenmeyecek, yutulmayacak bir taş, bir kum parçası buldu mu hemen tavuğa ikram:

− Gıt, gıt, gıt!...

Ömer Seyfettin

KÖHNE KAMYON
Her yanı gıcırdayıp tangır tungur sallanan ve art borusundan bir lokomotif bacası gibi dumanlar çıkaran bu köhne, bu derme çatma taşıt müstehasesi, herhangi bir arızaya uğrayıp ikide bir, yol ortasında hareketsiz kalıyor; makinesi söyleniyor, homurdanıyor ve uzun müddet hep bulunduğu noktada hırçın hırçın tepiniyordu.

Y.K. Karaosmanoğlu

Tasvir Yoluyla Anlatma, Tasvir Yoluyla Anlatma Örnekleri, Tasvir Yoluyla Anlatıma Örnek,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim