Hakkında Bilgi

Tefrik ne demek

Tefrik ne demek
Anlamla İlgili Sanatlardandır. Aynı Çeşide Giren İki Şey Arasına, Birbirine Aykırı Taraflar (Tebâyün) Sokularak Bir Farklılık Meydana Getirilmesidir. Örnek:

Budur Farkı Gönül Mahşer Rûz-I Hicrândan
Kim Ol Cânım Verir Cisme Bu Cismi Ayırır Cândan
Ortak Çeşit Gün, Aykırı Taraflar İse Cisme Can Verme, Cisimden Canı Ayırmadır.

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, tefrik, tefrik nedir, tefrik ne demek, tefrik ile ilgili bilgi, tefrik hakkında bilgi, tefrik anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim