Hakkında Bilgi

Tefrik Nedir

Tefrik Nedir
Anlamla ilgili sanatlardandır. Aynı çeşide giren iki şey arasına, birbirine aykırı taraflar (tebâyün) sokularak bir farklılık meydana getirilmesidir. Örnek:

Budur farkı gönül mahşer rûz-ı hicrândan
Kim ol cânım verir cisme bu cismi ayırır cândan
Ortak çeşit gün, aykırı taraflar ise cisme can verme, cisimden canı ayırmadır.

tefrik, tefrik nedir, tefrik ne demek, tefrik neye denir, tefrik hakkında, tefrik ile ilgili bilgiler, tefrik hakkında bilgi, tefrik ne demektir, tefrik anlamı,

farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim