Hakkında Bilgi

Tehzil Nedir

Tehzil Nedir
Tehzil, Alay ve şaka yollu yazılmış nazire. Hezl diye de bilinir. Çokluk tanınmış şairlerin şiirlerine vezin ve kafiye taklit edilerek yazılır. Tehzil, ciddi şiirleri bayağılıktan uzak ciddi bir duruma soktuğu için edebiyatın güzel ve eğlenceli örnekleri arasında kabul edilir. XVII. yüzyıldan sonra yaygınlık kazanan bu tür şiirin örneklerini daha çok Sürûri, Havâyi, Sünbülzade Vehbi, Hüseyin Kâmi (Dehri mahlasıyla), Fazıl Ahmet Aykaç, Halil Nihat Boztepe vermişlerdir.

tehzil, tehzil nedir, tehzil ne demek, tehzil neye denir, tehzil hakkında, tehzil ile ilgili bilgiler, tehzil hakkında bilgi, tehzil ne demektir, tehzil anlamı,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim