Hakkında Bilgi

Telefon Olmasaydı Neler Olurdu

Telefon olmasaydı?
Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve düzenekler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtıdır. Telefonun çalışmasında ana ilke ağızdan çıkan ses dalgalarının önce elektrik sinyallerine çevrilmesi, bu sinyallerin çeşitli gönderme yöntemleriyle uzağa iletilmesinden sonra, bu defa elektrik sinyallerinin yeniden kulakla duyulabilecek ses dalgalarına çevrilmesidir.

Önce kentlerde kurulan telefon şebekeleri daha sonra kentler arası, uluslararası düzenekler durumuna dönüşmüş ve uydular aracılığıyla dünyanın her köşesinin birbiriyle iletişimi sağlanmıştır.

Telefon olmasaydı iletişimde olmazdı, insanlar arasındaki bağlar giderek zayıflardı fakat b.sayar ve tv olmasaydı, insanlar arasındaki iletişim bu kez de artardı, günümüzün en büyük sorunlarının başında gelen iletişim kopukluğu yaşanmazdı!!! bu şekilde düşününce birbirlerini dengeleyen buluşlar gibi görebiliriz ama bu denge yine insanda biter!!! b.sayarı ve televizyonu, bilgiye kolay ulaşma aracı olarak kullanan insanlar için bu üç buluşta insanoğlunun çağ atlamasına yardımcı olur diğer türlü kullanılırsa-ki ülkemizde öyle kullananlar çoğunlukta maalesef, toplumca kültürel bir erozyona uğramış oluruz!!!

telefon, telefon olmasaydı, telefon olmasaydı neler olurdu, telefon olmasaydı ne olurdu, telefon hakkında bilgi,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim