Hakkında Bilgi

Telekomünikasyon ne demek

Telekomünikasyon ne demek
Telekomünikasyon (uzak iletişim), Fransızca télécommunication sözcüğünden geçmiştir. Duyum, yazı, resim, simge ya da her çeşit bilginin tel, radyo, optik ile başka elektromanyetik dizgelerle iletilmesi, bunların yayımı ya da alınması.

Telgraf, telefon, teleks, faksimile, radyo ve televizyon gibi araçlarla gerçekleştirilen haber ve bilgi iletişimine telekomünikasyon denir. Telekomünikasyon sistemleri başlıca iki grupta toplanır: Bunlardan birisi, radyo ve televizyon kurumlarınca halka haber ve eğlence programlarının yayımlanmasıdır. Öbürü ise, kişiler ya da kurumlar arasında telefon, faksimile gibi aygıtlarla gerçekleştirilen haber alışverişini kapsar. Birinci telekomünikasyon dalı RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI maddesinde anlatılmıştır. Bu maddede ikinci gruptaki belli başlı telekomünikasyon sistemleri ele alınmıştır.

Telekomünikasyon, Telekomünikasyon nedir, Telekomünikasyon ne demek, Telekomünikasyon hakkında bilgi, Telekomünikasyon anlamı, Telekomünikasyon bilgi,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim