Hakkında Bilgi

Temel Topraklaması Nedir

Temel Topraklaması nedir ve nasıl yapılır
- Temel topraklanması tüm yeni binalarda uygulanmak zorundadır.

- Temel topraklayıcı kapalı bir ring şeklinde yapılmalıdır.Binanın dış duvarlarının temellerine veya temel platformu içine yerleştirilmelidir.

- Temel topraklayıcı her tarafı betonla kaplanacak şekilde düzenlenmeli ve temel betonu döküldükten sonra her yönde en az 5 cm beton içinde kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Son noktalar temelin dışına çıkarılmalıdır.

- Topraklayıcının beton içindeki yeri uygun mesafelere konarak tutucularla sabitlenmelidir. Örneğin 2 m aralıklarla 30 cm’lik kazıklarla sabitlenmelidir.

- Kuvvetlendirilmiş (çelik hasırlı) temellerde topraklayıcı en alt sıradaki çelik hasır üzerine yerleştirilmeli ve yerini sabitlemek için yaklaşık 2 m aralıklarla çelik hasıra bağlanmalıdır.

- Temel topraklamasında 30 mm x 35 mm boyutlarında galvanizli çelik şerit veya 10 mm çapında yuvarlak galvanizli çelik çubuk kullanılmalıdır.

- Oturduğu tabanı büyük olan binalarda temel topraklayıcı tarafından çevrelenen alan enine bağlantılarla 20 m x 20 m’lik gözlere bölünmelidir.

- Temel topraklamasının bağlantı filizleri bina içine girdikleri yerde en az 15 m uzunluğunda olmalıdır. Bu filizler giriş noktalarında korozyona karşı korunmalıdır.

- Temel topraklaması yapılan yerlerde mutlaka ‘potansiyel dengeleme barısı’ tesis edilmelidir.

- Ana potansiyel dengeleme yapmak amacıyla potansiyel dengeleme barısına bağlanarak bağlantı filiz veya bağlantı parçası bina ana panosunun yanına yerleştirilmelidir.

- Topraklama iletkenlerinin topraklama direncinin ölçülmesi sırasında ayrılabilmesi için gerekli düzenekler kolay ulaşılabilir yerlerde olmalıdır.

- Topraklama iletkeni ayırıcı düzeneğinin mekanik dayanımı yeterli olmalıdır.

- Temel topraklamalarda kullanılacak malzemeler pil olayına meydan verilmeyecek şekilde seçilmelidir.

- Çubukların eklerinde kullanılan malzemeler çubuklarla ayrı mekanik dayanıma sahip olmalıdır.

- Temel topraklaması aynı zamanda yıldırımdan korunma tesislerindeki topraklama görevini görür. Bunun içinde bina çevresinde çıkışlar bırakılır. Bu çıkışlar çelik şeritlerle olduğu gibi kablo ile de olabilir. Kablonun kesiti en az 50 mm2 (NYY) olmalıdır.

- Temel topraklamasını yaparken binanın elektrik projesinin onaylanmasında ön şartlardan birisi olan ‘temel topraklama projesi'n deki ayrıntılara aynen uyulmalıdır.

Elektrik sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde topraklama öncelikle insan ve yararlı hayvanları tehlikeli akımlardan korunmak için yapılır. Bunun yanında topraklanmanın yapılması ile potansiyel dalgalanmalar ve sekonder devirlerdeki etkilenmeler önlenir. Ülkemizde topraklama tesislerinin yapılması ve işletilmesi en son olarak 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ ile belirli bir düzen altına alınmıştır. Bu yönetmelikte tüm teknik ayrıntıları açıklamış olan temel topraklamasının yapımında dikkat edilecek noktaları özetlediğimizde aşağıda belirtilen maddeleri çok iyi bellememiz ve özenle uygulamamız gerekir.

Topraklama, Topraklama nedir, Topraklama ne demek, Topraklama nasıl yapılır, Topraklamanın yapılışı, Topraklama hakkında bilgi, Topraklama ile ilgili bilgi, Temel Topraklama nedir, Temel Topraklaması,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim