Hakkında Bilgi

Tenâfür Nedir

Tenâfür Nedir
Bir ifadede birbirleriyle uyuşmayan harf, hece, sözcük ya da tamlamaların kulağa hoş gelmeyen etki yapmasıdır. İkiye ayrılır:
Harflerle tenâfür: Çıkış noktaları aynı ya da birbirine yakın harflerin aynı sözcükte toplanması.

Örneğin: Yaptırttık
Sözcüklerle tenâfür: Söylenişleri zor olan, dinlenmesinden zevk alınmayan ağır vurgulu sözcüklerin art arda sıralanması:

Örnek:
Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi

tenâfür, tenâfür nedir, tenâfür ne demek, tenâfür neye denir, tenâfür hakkında, tenâfür ile ilgili bilgiler, tenâfür hakkında bilgi, tenâfür ne demektir, tenâfür anlamı,
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim