Hakkında Bilgi

Tenasüb ne demek

Tenasüb ne demek
Divan Edebiyatında Anlamları Arasında Bağlantı Bulunan Sözcüklerin Aynı İfadede Kullanılmasıyla Yapılan Edebi Sanat. Örnek:

Asîb Rûzigârı Gülistân-I Dehre
Sen Serv-İ Gül-İzârı Hevâdar Olan Bilür
Bakî

Tenasüb, İlham Ve Tezat Sanatlarıyla Da Birlikte Kullanılır. Bu Yönüyle De İkiye Ayrılır: İlham-I Tenasüb: İlham Ve Tenasüb Sanatlarının Birlikte Kullanılmasıyla Yapılır. İki Anlamı Olan Bir Sözcüğün, Dize Ya Da Beyit İçinde Belirtilmemiş Anlamıyla Diğer Bazı Sözcüklerin Arasında Anlam Bakımından Bağlantı Kurularak Yapılır. Örnek:

Ne Güzel Vâkıadır Bu Ki Asup Can Gözünü
Hâb-I Gaflette Geçen Ömrümü Rü’yâ Gördüm
Zatî
(Can Gözünü Açıp Gaflet Uykusunda Geçen Ömrümün Bir Rüya Olduğunu Görüp Anlamam Ne Güzel Bir Olaydır. Rüya, Düş Kelimelerinin Kastedilmeyen İkinci Anlamının Hâb Ve Rüya Sözcükleriyle İlişkisi Vardır.)

İlham-I Tezad: İlham Ve Tezat Sanatları Birlikte Kullanılır. İki Anlamı Olan Bir Sözcüğün Dize Ya Da Beyit İçinde Belirtilmemiş Anlamıyla Anlamlı Bir Sözcük Arasında İlişki Kurmak Şeklinde Yapılır. Belirtilmeyen Anlam Cinas Yoluyla Sağlanır. Örnek:

Serverlik İster İsen Üftâdelik Şiâr Et
Kim Düşmeden Ayağa Çıkmadı Başa Bâde
Fuzulî
(Burada Ayak Önce Kadeh Sonra Gerçek Ayak Anlamlarıyla Kastediliyor. Fuzulî Beyitte Sözcüğün Vurgulamadığı Ayak Anlamı İle Baş Sözcüğü Arasında Tezat Yapıyor.)

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, tenasüb, tenasüb nedir, tenasüb ne demek, tenasüb ile ilgili bilgi, tenasüb hakkında bilgi, tenasüb anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim