Hakkında Bilgi

Terkibibent Nedir

Terkibibent
Terkib-i Bent, farklı uyaklara sahip birkaç bentten meydana gelen ve bentlerinin sonunda, uyakları aynı birer beyte sahip olan Divan edebiyatı şiir biçimidir.

Yaşamdan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dinî, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. Her biri beşle on arası beyitten oluşan, beş-on iki bendin bir araya gelmesiyle kurulur. Bentleri birbirine bağlayan beyte vasıta beyti denir. Vasıta beyti her bentte farklıdır. Vasıta beytinin aynen yinelenmesi durumunda ise terciibent oluşur. Bunlar bentlerden ayrı olarak kendi aralarında uyaklanır. Bentlerin kafiyelenişi gazeldeki gibidir. Türk Edebiyatında Bağdatlı Ruhî ve Ziya Paşa bu türün iki önemli şairidir. İkisi de toplumsal konularda yazmıştır. Didaktik şiirlerdir. Vasıta beyitleri vardır. Her bent kendi içerisinde 7-10 arasında değişen beyitlerden oluşur.

Kafiyelenişinin en doğru şekli
aa xa xa xa xa xa bb cc xc xc xc xc xc dd...
veya aa ba ca da ea fa bb cc dc ec fc gc hc dd...

Terkibibent Özellikleri
Terkib-i bend bentlerden oluşmuş bir nazım şeklidir.
Her bent 5 ile 10 arasında beyitten oluşur.
Bentlerin sayısı 5 ile 12 arasındadır.
Bentlerin kafiye düzeni gazeldeki gibidir.
Her bentin sonunda “vasıta beyti” adı verilen bir beyit bulunur. Vasıta beyti her hanenin sonunda değişir. Eğer değişmiyorsa terci-i bend olur.
Hemen her türlü konunun ele alınabildiği terkibi bend edebiyatımızda çok kullanılmıştır.
Özellikle naat, mehdiye, hicviye vb. Nazım türleri, sosyal konular, din, tasavvuf ve felsefe konuları, terkib-i bend nazım şekli ile rahatlıkla anlatılmıştır. Ancak terkib-i bendin başlıca konusu mersiyedir.(Bâkî’nin Kanunî Mersiyesi, Şeyh Gâlib’in Esrâr Dede Mersiyesi)
Aruzla yazılır.
En önemli terkib-i bend üstadı Bağdatlı Ruhi’dir. Tanzimat şairi Ziya Paşa da önemli bir isimdir.

Terkibibent, Terkibibent nedir, Terkibibent özellikleri, Terkibibent hakkında bilgi, Terkibibent yazım şekli, Terkibibent ne demek, Terkibibent ile ilgili bilgi,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim