Hakkında Bilgi

Termometre nedir

TERMOMETRE NEDİR?
Termometreler cisimlerin sıcaklığını ölçmeye yarayan araçlardır. Çalışma maddesinin sıcaklığa bağlı herhangi bir yararlanılarak düzenlenmiştir. Termometrelerde kullanılan sıvılarda , küçük bir sıcaklık artışına yeterince büyük ve düzgün bir genleşme göstermesi, kimyasal bakımdan kararlı olması, kaynama noktası yüksek, donma noktasının düşük olması aranır. Çalışma maddesi gaz ise, sıvılaşma noktasının düşük olması gerekir. Oda sıcaklığı ölçümünde genellikle alkollü termometre, doktor termometresindeyse ölçüm cıva kullanılır. Ölçülecek sıcaklık aralığına göre çok çeşitli termometreler vardır en çok kullanılanları şunlardır:

1.CELCİUS: suyun donma noktasını 0 santigrat derece olarak gösterir. Kaynama noktası ise 100 santigrat derece olarak gösterir.

2.FAHRENHEIT:Suyun donma noktasını 32 fahrenheit derece olarak gösterir. Kaynama noktasını ise 212 fahrenheit derece olarak gösterir.

3.KELVIN: Suyun donma noktasını 273 Kelvin derece olarak gösterir. Kaynama noktasını ise 373 Kelvin derece olarak gösterir.

TERMOMETRELER, ince cam borudan yapılır. Borunun alt ucu şişkincedir, araya alkol yada cıva doldurulur. Üzerinde derece çizgileri bulunan ince uzun kısmın içindeki hava boşaltılır, sonra ağzı kapatılır. Böylece *ısı arttığı zaman tüpün içindeki sıvı genleşir ve yavaş yavaş yükselir.

CELCIUS DERECELİ İsveçli fizikçi Anders CELCIUS (1701-1744) termometrenin derecelendirilmesinde bir sistem önerdi; bu gün bir çok Avrupa ülkesinin ve Türkiye’de bu sistem kullanılmaktadır. CELCIUS, önce cıvalı termometre üzerinde iki nokta saptadı: buzun erime noktasını 0 kaynama noktasını 100 olarak eşitledi. Sonra 0 ile 100 arasını 99 eşit parçaya böldü; bunlara celcius derece dendi. Daha sonra yazıcı termometre (sıcaklık değişimlerini otomatik olarak bir kağıda kayıt eder.)

Termometre Çeşitleri
Isınınca genleşmeleri sıcaklıkla orantılı olan katı, sıvı, gaz maddelerden çeşitli termometreler yapılmıştır. Çok yaygın olarak kullanılan sıvılı ve metal termometrelerdir.

Sıvılı Termometreler
Sıvılı termometrelerde genleşmeleri büyüyen ve sıcaklıkla orantılı olan sıvılar kullanılır. İnce cam boru içindeki sıvı; cıva ise cıvalı termometre, alkol ise alkollü termometre adını alır.

Cıva –39 santigrat derecede donar, 357 santigrat derecede kaynar. Cıvalı termometreler ile –39 santigrat derece ile 357 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları ölçebiliriz. Çok soğuk kış günlerinde bu termometreler kullanılmaz. Bunu yerine donma sıcaklığı daha düşük olan alkollü termometreler kullanılır. Çünkü alkol yaklaşık olarak-115 santigrat derecede donar. Bu termometreleri kutuplarda kullanmak mümkündür. Ancak kılcal boru içindeki sıvının iyi görülebilmesi için kırmızı, mavi, sarı vb. renkli boya maddeleri ile boyanması gerekir. Sıvılı termometreler kullanıldıkları yerlere göre çeşitli isimler alırlar. Duvar termometresi, laboratuar termometresi ve hasta termometresi gibi.

Cıvalı termometre Hasta Termometresi
Cıvalı bir termometredir. Vücut sıcaklığını ölçmede kullanılır. 35 santigrat derece ile 42 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları 1/10 incelikle ölçer. Bu termometrelerin haznesi ile kılcal borunu birleştiği yerde bir boğum bulunur. Vücut sıcaklığı ölçüldükten sonra termometre sapından tutularak sallanır. Neden? Yeni bir ölçmeye hazır olan termometre ağız içi ya da koltuk altına konularak vücut sıcaklığı ölçülür.

Alkollü termometre
Alkollü termometre günlük hayatta havanın kaç derece olduğuna bakmak için kulanılır.

Metal Termometre
Cıvalı ve alkollü termometreler ile ölçülemeyen sıcaklık derecelerini ölçmek için metal termometreler kullanılır. Metal termometreler ile 1600 santigrat dereceye kadar olan yüksek sıcaklıklar ölçülebilir. Fabrika ve fırınlar kullanıldığı yerlerdir.

Gazlı termometre
sıcaklık değişimine bağlı olarak tüp içindeki gazın gerek hacminin gerekse basıncının artması veya azalması sonucunda sıcaklık değerini ölçmesi prensibine dayalı termometre. sabit-hacim gaz termometresi veya sabit-basınç gaz termometresi olmak üzere iki çeşidi vardır. sağlıklı bir ölçüm için bu tür termometrelerde hidrojen gazı kullanılır.

Dijital Termometre
Digital termometreler genellikle vücut sıcaklığını ölçer. Ancak dijital olduğu için uzun süreli okuma yapabilirler; yine de termometreler arasında en hızlı ölçüm yapabilen çeşittir.

Pratik Termometre
Uluslar arası pratik sıcaklık ölçeği kullanışlı ve duyarlı aletleri ayarlamaya olanak verir; Platin dirençli termometre –180 ile 6000C arasında kullanılır. Bu termometre platin bir telin elektrik direncinin sıcaklığına göre değişimine dayanır. Platin – radyumlu platin, ısılçifti, 600 ile 11000C arasında kullanılır. Monokromatik optik pirometre, kara cismin ışıma yasalarını kullanarak altının ergime noktasının ötesinde ölçeğinin dış değer biçimine olanak verir.

Daha duyarlı daha ucuz yada diğer sıcaklık alanlarında kullanılabilir. Dirençli termometreler yapmak için başka malzemelerden yararlanılır. Örneğin termistanslar sıcaklık kat sayıları platininkinden çok daha büyük olan dirençlerdir. Bununla yapılan termometreler, genellikle yukarıdakiler kadar doğru sonuç vermez. Termometreler tek tek ve sık aralıklarla ayarlanmalıdır.

Çok düşük sıcaklıkların ölçülmesi 15 K’ in (yani –2850C’in) altındaki sıcaklıkları ölçmek için çeşitli olaylardan yararlanılır. Sıvı helyumun doymuş buhar basıncı saf metal dirençler, ısıl gürültü paramanyetik maddelerin manyetik mıknatıslarınırlıkları, nükleer manyetik rezonans, helyum 3’ün katılaşma basıncı böylece 0,001k’e kadar olan, hatta daha düşük sıcaklıklar ölçülebilir.

Diferansiyel Termometre
Leslien’ in tasarladığı bu aygıt çok duyarlıdır. İçinde renkli bir sıvı bulunan küçük çaplı bir boruyla ait bölümünden birleştirilmiş içi hava dolu iki cam küreden oluşur. İki küre arasındaki en küçük sıcaklık farkı sıvının yer değiştirmesine yol açar. Termoelektrik çiftleri de diferansiyel termometrelerdir.

Termometre Yapılışı

1 - Yapılacak Projenin Adı:
Basit bir Gazlı Termometrenin Yapılması ve Çalışması

2 - Malzeme :
* Bir deney tüpü veya ilaç tüpü,
* 1 – 2 mm çaplı ince,
* Tüp boyutunda cam boru,
* Mantar tıpa.

3 - Termometrenin Yapılışı:
* Tüp içerisinde 4 – 5 cm renkli su konur.
* İnce boru üzerinde kağıt şerit veya bölmeli karton yapıştırılır.
* İnce boru mantar arasından geçirilir.
* Tüpe yerleştirilir.
* Bu havalı veya gazlı bir termometredir.
* Derecelemek için mantara kadar buza batırılır.
* 3 - 5 dakika beklenir, renkli sıvının ince boruda geldiği yere (0° C) yazılır.
* Sonra tüp su buharına 3 – 5 dakika tutulur, renkli suyun geldiği yere (100° C) yazılır.
* Bu sıcaklık böyle bir termometre için çok olabilir.
* Bu nedenle buhar yerine sıcaklığı 25° C - 30° C olan suya diğer bir termometre ile birlikte daldırılır.
* Diğer termometreden okunan rakam, yapılan tüp termometreye de yazılır.
* Diğer termometre 30 rakamını göstermiş ise 0° C ile bu rakam arası 30 eşit bölmeye ayrılır
* Bir kağıt veya kartona çizilerek ince boru üzerine yapıştırılır.

4 – Termometrenin Çalışması:
Bütün cisimler ısı ile genişler ve hacimlerini artırırlar. Soğuma ile de büzülür ve hacimlerini küçültürler. Termometreler çoğunlukla metallerin ve sıvıların sıcaklıkla orantılı olarak genleşmelerinden yararlanılarak yapılır. AB arasındaki hava ısınma ile genleşir. Tüpteki su yüzeyine basınç yapar. Bu basınç, renkli sıvıyı ince boruda yükseltir veya tam tersi hava soğursa, tüpteki hava da büzülür su yüzeyine basıncı azalır ve ince borudaki renkli su seviyesi düşer, termometre küçük rakamlar gösterir. Burada havanın (gazın) genleşme ve büzülme miktarları sıcaklıkla orantılıdır.

termometre, termometre nedir, termometre ne demek, termometre neye denir, termometre ile ilgili bilgiler, termometre hakkında bilgi, termometre ne demektir, termometre özellikleri, termometre hakkında kısa bilgi, termometre çeşitleri, termometre türleri, termometrenin özellikleri, termometrenin yapılışı, termometre nasıl çalışır, termometre hakkında bilgiler
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim