Hakkında Bilgi

Tıbbi Laboratuar Teknikeri

Tıbbi Laboratuar Teknikeri Mesleği
Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişidir.

GÖREVLER

- Laboratuardaki test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar,

- Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak numune ve örnekleri hazırlar,

- Tahlil edilecek katı ve sıvı örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlar,

- Laboratuar araç - gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar,

- Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, takip işlemlerini yapar,

- Laboratuar araç - gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar,

- Laboratuar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget),

- Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı),

- Kimyasal maddeler (bakır sülfat, çinko sülfat vb.),

- Bilgisayar vb..

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıbbi laboratuar teknikeri olmak isteyenlerin;

- Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

- Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,

- Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

- Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,

- Sorumluluk sahibi,

- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıbbi laboratuar teknikeri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tıbbi laboratuar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.

Tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Sağlık Hizmetleri meslek yüksekokullarının "Tıbbi Laboratuar" bölümü ile meslek yüksekokullarının “Laboratuar” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin; Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Laboratuvar” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Öğrenciler eğitimin 1. Yılında; Fizik, Anatomi, Tıbbi Biyoloji Genetik, Psikoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Sağlık Mesleğinin Esasları ve Deontoloji, Fizyoloji, Biyoistatistik,, Genel Biyokimya, Kimya, Genel Mikro-Parazit, Farmakoloji, Parenteral Tedavi Uygulamaları, Patoloji

2 Yılında; Özel Mikrobiyoloji, Özel Biyokimya, Bilgisayar Bilgisi, Arşiv, Halkla İlişkiler, İlkyardım, Odiyometri Nörofizyoloji Laboratuarları ve Uygulanan Yöntemler, Deney Hayvanları ve Bakımı, Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bakımı ve Tekniği, Klinik Mikrobiyoloji, Klinik Biyokimya gibi mesleki dersler ile Yabancı Dil, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi genel kültür derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

“Tıbbi Laboratuvar” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde;

- Biyokimya,

- Biyoloji,

- Sağlık Eğitimi,

- Sağlık Memurluğu,

- Tıbbi Biyolojik Bilimler

lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Tıbbi Laboratuar Teknikerleri çalıştığı sağlık kuruluşunda laboratuar sorumlusu olarak çalışabilirler. Belli bir bölümde uzmanlaşmaya gidebilirler.

BENZER MESLEKLER : Kimyager, Biyolog, Kimya teknikeri, Laborant.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

Tıbbi Laboratuar teknikerleri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret en fazla asgari ücretin 3-4 katı oranındadır.

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili Eğitim Kurumları,

· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

· Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
meslekler ve özellikleri, mesleklerin özellikleri, meslek tanıtımları, tıbbi laboratuar teknikeri, tıbbi laboratuar teknikeri tanıtımı, tıbbi laboratuar teknikeri nedir, tıbbi laboratuar teknikeri ne demek, tıbbi laboratuar teknikeri neye denir, tıbbi laboratuar teknikeri ile ilgili bilgiler, tıbbi laboratuar teknikeri bilgi, tıbbi laboratuar teknikeri hakkında bilgi, tıbbi laboratuar teknikeri olmak için, tıbbi laboratuar teknikerinin görevleri, tıbbi laboratuar teknikerinin özellikleri, tıbbi laboratuar teknikeri mesleği, meslek tanıtımı,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim