Hakkında Bilgi

Tıbbi Sekreter Nedir

Tıbbi Sekreter Nedir
Tıbbi Sekreter, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, hastaların muayeneye hazırlık, kabul ve dosya işlemlerini yapma ile tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

TIBBİ SEKRETER'İN YAPTIĞI GÖREV VE İŞLEMLER :
Tıbbi Sekreter, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

İş Organizasyonu Yapmak
İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
Haberleşme defterini incelemek
Günlük çalışma programı yapmak
Çalışma mekanını düzenlemek
Büro ekipmanlarını kullanıma hazır hale getirmek
Ekipman eksiklik ve arızalarını yetkiliye bildirmek
Haberleşme kayıtları tutmak
Hastaların Muayeneye Hazırlık ve Kabul İşlemlerini Yapmak
Hasta randevularını düzenlemek
Hastalara ön bilgi vermek
Hasta dosyası açmak
Hasta tanıtma kartı hazırlamak
Hasta dosyası transferlerini sağlamak
Hasta kayıt defteri tutmak
Hastaların muayeneye alınmasını sağlamak
Hasta yatış evrakları hazırlamak
Hasta yakınları ile irtibat sağlamak
Hastaların yatırılmasını sağlamak
Hasta çıkış evraklarını hazırlamak
Hasta Dosyası İşlemlerini Yapmak
Hasta indeks kartlarını düzenlemek
Hasta dosyalarının içeriğini kontrol etmek
Hasta dosyası içi eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak
Hasta dosyalarını dosyalama sistemi içerisindeki yerine yerleştirmek
Hasta dosyası istemlerini karşılamak
Hasta dosyalarının güvenliğini sağlamak
Tıbbi ve İdari Dokümanları Hazırlamak
Dokümanları yazmak
Dokümanların onaylanmasını sağlamak
Dokümanların kayıt defterine işlenmesini sağlamak
Dokümanları dosyalarına yerleştirmek
Dokümanların ilgililere ulaştırılmasını sağlamak
İstatistiki Dokümanları Hazırlamak
Hastalık tanılarını kodlamak
Tanı kartlarını doldurmak
Tanı kartlarını kodlarına göre tasnif etmek
Periyodik istatistik formlarını doldurmak
İstatistik formlarının ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak
Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek
Yardımcı elemanlara eğitim vermek
Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
Meslekle ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri izlemek
Meslekle ilgili hizmetiçi eğitim, işbaşı eğitimi vb. faaliyetlere katılmak

tıbbi sekreter, tıbbi sekreter nedir, tıbbi sekreter ne demek, tıbbi sekreter neye denir, tıbbi sekreter hakkında, tıbbi sekreter ile ilgili bilgiler, tıbbi sekreter hakkında bilgi, tıbbi sekreter ne demektir, tıbbi sekreter anlamı,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim