Hakkında Bilgi

Türk Bayrağı, Türk Bayrağının Ölçüleri

Türk Bayrağı Ölçüleri ve Bayrak üzerine
Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi olan şanlı bayrağımızın siz grafiker arkadaşlar tarafından daha iyi tanınması için bu konu açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. ( T.C.Anayasası Madde 3 )

Bu kanuna göre Türk bayrağının ölçüleri ve renkleri kanunlar ile belirlenmiştir.
Bunu göz ardı etmeyiniz.Aksi halde davranışlar suç teşkil etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun, 25 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 nolu "Türk Bayrağı Tüzüğü" kararının 4. maddesinde, bayrağın boyutları şöyle belirlenmiştir:

Bayrağın boyu, eninin bir buçuk katıdır

Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri eksen üzerinde bulunur.

Ay, iç ve dış çemberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir,

Ayın dış çemberinin çapı, Bayrak eninin yarısına eşittir, merkezi,uçkurluğun iç kenarından Bayrak eninin yarısına eşit uzaklıktadır,

Ayın iç çemberinin çapı, Bayrak eninin onda dördüne eşittir, merkezi, dış çember merkezinden uçuş yönüne doğru Bayrak eninin 0.0625 katı uzaklıktadır,

Ayın ağzı uçuş yönüne bakar,

Yıldız, çapı Bayrak eninin dörtte birine eşit olan ve beş eşit parçaya bölündüğü farz edilen bir çemberin bölüşme noktaları birer atlanarak meydana getirilir. Yasada, yıldızın uçlarından biri, Bayrak ekseniyle ayın iki ucundan geçtiği farz edilen çizginin kesiştikleri noktada çizilmiştir. Bu nokta ile iç çemberin uzaklığı için yasada verilen rakam, eğer yasadaki şekil doğru ise, yanlıştır. Ancak, yasadaki şekle uygun Bayrak çizmek için bu rakamın verilmesi de gereksizdir.

Kanuna göre, Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenler, dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü oalrak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz.

Elbise veya üniforma olarak giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum vwe kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk bayrağının sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Türk Bayrağının Ölçüleri:
Bu kanuna göre, Türk Bayrağı, al bir zemin üzerine beyaz renkte ay ve yıldız koymak üzere, yerli şali’den yapılır. Bayrağın boyu (L) , genişliğinin (bu çizimlerde G harfi ile gösterilir) bir buçuk katıdır. Ay ve yıldızı meydana getiren dairelerin merkezleri, bayrağın enine katlanmasının yâni ekseninin üzerindedir.

Ayın dış dairesinin çapı (B) , bayrak genişliğinin yarışma eşittir (1/2 G).

Bayrağın ip takılan ve beyaz kumaştan yapılan yerine uçkurluk denir.

Ayın dış dairesinin merkezinin uçkurluktan uzaklığı da (A) , bayrak genişliğinin yarısına eşittir. (1/2 G).

Ayın iç dairesinin çapı (D) , bayrak genişliğinin 4/10 dur (0.4 G).

(C) Ayın iç dairesinin merkezi, ayın dış dairesinin merkezinden, bayrak genişliğinin 1/16 sı uzaklığındadır (0,0625G).

(E) Yıldız dairesinin, ayın iç dairesinin uçkurluk yönünde ekseni kestiği noktaya olan mesafesi bayrak genişliğinin 1/3 ü kadardır. (1/3 G).

Yıldızı içine alacak dairenin çapı (F) , bayrak genişliğinin 1/4 üne eşittir (l/4 G). Yıldız beş köşelidir.

Uçkurluğun genişliği 1/30 G dir.

Türk Bayrağının Çizilmesi :
Türk bayrağını çizmek için, çizim yapılacak yere göre uygun bir ölçü alınır. Çizimde kolaylık olsun diye, bu ölçüyü 100 olarak alalım. Bu sayı, bayrağın genişliği olsun. Yâni G = 100 dür. (santimetre ya da milimetre.)

Bayrağın genişliği 100 olduğuna göre, uzunluğu, 1,5 yâni 150 dir. Bu iki uzunluğa göre, genişliği 100, uzunluğu 150 olan bir dikdörtgen çizeriz.

Bu dikdörtgenin sol tarafına da genişliği 1/30 G olan, yâni, ölçümüze göre 3,3 (santimetre ya da milimetre) genişliğinde uçkurluktu çizeriz.

Bundan sonra, dikdörtgenin iki tarafından, genişliğin yarısını (1/2 G, yani ölçümüze göre 50) işaret ederek, boydan boya bir çizgi çizeriz. Bu çizgi, dikdörtgeni, eninden ikiye ayırmıştır, dikdörtgenimizin eksenidir.

Bu eksen üzerinde, uçkurluğun iç kenarından başlayarak, dikdörtgenimizin içinde 1/2 G uzaklıkta, yâni ölçümüze göre 50 uzaklıkta bir nokta işaret ederiz. Bu nokta, ay‘ı meydana getirecek dairenin dış çemberinin merkezi olacaktır. Bu nokta merkez olarak, pergelimizin ayağım 1/2 G kadar, yani ölçümüze göre 50 olarak açarız (fakat bu çap olduğuna göre, bunu yarıya indirerek pergeli 25 olarak açarız. Bu dairenin yarıçapı olur.) ve bir daire çizeriz. Bu dairenin merkezinden, dikdörtgenimizin iç tarafına doğru ve eksen üzerinde, 1/16 G uzaklığında, yâni ölçümüze göre 6,25 uzaklığında bir nokta işaret ederiz. Bu nokta, ayın iç dairesinin merkezidir. Pergelimizi 0,4 G, yâni ölçümüze göre 40 olarak açarız (Bu çap olduğuna göre yarıçap için bunun yarısını, yâni 20 yi alır pergelimizi 20 olarak açarız.) ve bulduğumuz merkezden bir daire çizeriz. Böylece ay tamamlanmış olur.

Ayın iki ucunu, eksene dikey olan bir çizgi ile birleştiririz.

Bu dikey çizginin, eksenle birleştiği noktaya teğet olan ve çapı 1/4 G, yâni ölçümüze göre 25 olan bir daire çizeriz Bu dairenin de merkezi, eksen üzerindedir. Pergelimizin ayağım 25 olarak değil, bunun yarısına göre, yâni 12,5 olarak açmayı unutmamak gerektir.

Bu daire üzerinde, başlangıç noktası tarafından ve eksen üzerinde olan bir beşgen çizmemize yarayacak birbirinden eşit uzaklıkta beş nokta işaretleriz. Bu noktalar, beş köşeli yıldızın uçları olacaktır. Her noktadan da, o noktaya yakın olan iki noktanın uzağında bulunan iki noktayı birleştiren kirişler çizeriz. Fazla olan kiriş çizgileri silindiğinde, beş köşeli bir yıldızın çizilmiş olduğu görülecektir. Böylece, bayrağımızda yıldız çizimi de tamamlanmış olur.

Bu çizim sırasında, fazla olan çizgiler silinir ay ve yıldız beyaz kalmak üzere, bütün dikdörtgen kırmızıya boyanırsa, tüm ölçüleri ile bir Türk Bayrağı çizilmiş olur.

Türk Bayrağının Ölçüleri, Türk Bayrağının Boyutları, Türk Bayrağının Özellikleri, Türk Bayrağı Hakkında, Türk Bayrağı Kanunu, Türk Bayrağının Şekli, Türk Bayrağının özelikleri nedir
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim