Hakkında Bilgi

Türkiyede Çıkan Madenler

Türkiye’de Çıkarılan Madenler

* Aspest
* Bakır
* Barit
* Boksit
* (Aliminyum)
* Bor
* Civa
* Çinko
* Demir
* Fosfat
* Krom
* Kurşun
* Kükürt
* Lületaşı
* Manganez
* Mermer
* Oltu Taşı
* Tuz
* Volfram
* Zımpara Taşı

Türkiyedeki Enerji Kaynakları
* Doğalgaz
* Güneş
* Jeotermal Enerji
* Linyit
* Petrol
* Rüzgâr
* Radyoaktif Mineraller
* Su
* Taş Kömürü

Türkiye’de Çıkarılan Madenler ve Kullanım Alanları
Dünya çapında ülkemizde önem taşıyan madenler Bor Mineralleri ve Kromdur.
Bor Mineralleri ve Kullanım Alanları

Bor Mineralleri Ülkemizde

Balıkesir, Bursa, Susurluk, Kütahya Eskişehirde çıkarılır ve Bandırma’da işlenir.

Bor Mineralllerinin kullanım alanları ;
Cam Üretiminde,Jet yakıtında,Seramiğin sırlanmasında,Kimya ve İlaç sanayisinde kullanılır.
Krom ve Kullanım Alanları

Krom Ülkemizde;
* Muğla, Antalya’da çıkarılı ve bu çıkarılan krom Antalya’da işlenir
* Bayburt Kop Dağı ve Elazığda krom çıkarılır buradaki krom Elazığ’da işlenir.

Kromun kullanım alanları;
Demir Çelik Sanayi, Pil ve Kimya sanayisinde kullanılır.
Linyit ve Kullanım Alanları

Türkiye’de hemen hemen her bölgede görülmektedir. 3 zamanda oluşmuştur. Ege Bölgesi başta olmak üzere her yerde bulunabilir.

Linyit Ülkemizde;
* Muğla=Yatağan,Gökova ve Yeniköy’de
* Kütahya=Seyitömer,Tunçbilek
* Manisa=SomaŞırnak
* Sivas=Kangal’da çıkarılır

Linyit Kullanımı;
Evlerde genellikle ısıtma amaçlı kullanılır
Demir ve Kullanım Alanları

Demir Ülkemizde;
* SivaS=Divriği
* Malatya =Hekimhan-Hasançelebi
* Balıkesir=Edremit
* Adapazarı – Çamdağ çıkarılılır
* Batı Karadeniz’de Ereğli ve Karabük ve İskenderun Demirin işlendiği yerdir.

Demir Kullanımı;
Hemen hemen her alanda kullanılır.
Bakır ve Kullanım Alanları

Bakır Ülkemizde
Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yaygındır.

Karadeniz’de;
* Kastamonu=Küre
* Artvin=Murgul çıkarılır ve Samsunda işlenir

Doğu Anadolu’da
* Elazığ=Maden
* Diyarbakır=Ergani’de çıkarılır ve Maden’de işlenir

Bakırın Kullanım alanları;
İletişimde kullanılır iyi bir iletken olmasından dolayı.
Alüminyum(Boksit) ve Kullanım Alanları

Alimünyum ülkemizde;
* Antalya=Akseki
* Konya=Seydişehir’de çıkarılır ve Seydişehir’de işlenir

Alüminyum (Boksit)’in kullanım alanları ise;
* Uçak Sanayide gövde kaplamasında
* folyo olarak kullanılmaktadır.

Petrol ve Kullanım Alanları

Petrol Ülkemizde;
Güneydoğu’da Batman rafineresi vardır.Adıyaman Diyarbakır’da petrol çıkarılır vardır.

* Mersin’de=Ataş
* İzmir=Aliağa
* İzmit’te=İpraş rafinelerimiz vardır.

İç Anadolu
Kırıkkale’de Orta Anadolu rafineresi kurulmuştur.

Petrolü işleyen rafinereler kıyıda kurulmuştur, nedeni yükleme boşaltma kolay olduğu içindir.Ancak boru hatlarından sonra İç Bölgelerde’de rafinereler kurulmuştur.

Petrolün Kullanım Alanları ise
o Enerji üretimi
o Isınmada kullanılır
o Yer döşemeleri,asfalt ve ilaç ve deterjan sanayide kullanılır.

Diğer Madenler ve Kullanım Alanları
* Civa=Konya ve İzmir
* Çinko,Kurşun=Elazığ
* Zımpara Taşı=Muğla,Aydın
* Kükürt=Isparta
* Mermer=Marmara,Balıkesir,Afyon
* Lüle Taşı=Eskişehir
* Doğal Gaz’da ülkemiz dışa bağımlıdır.

türkiyede çıkan madenler, türkiye çıkarılan madenler, türkiyedeki madenler, türkiyede hangi madenler çıkıyor, türkiyedeki madenler,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim