Hakkında Bilgi

Türkiyedeki Gönüllü Yardım Kuruluşları

Türkiyedeki Gönüllü Yardım Kuruluşları
Toplumların hayatında dayanışma ve yardımlaşmanın çok büyük önemi vardır. Yurdumuzda bu amaçla kurulmuş gönüllü yardım kuruluşlarının sayısı pek çoktur. Bu yardım kuruluşları; insan hakları kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç yaşlılar özürlüler doğal afetler vb. konularda mağdur olmuş vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmaktadırlar. Böylece bu durumdaki vatandaşlarımızın sorunlarının kısa sürede çözülmesine önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Bu kurumların çalışmasına bizler de maddî ve manevî yardımda bulunmalı çalışmalarına her zaman destek olmalıyız. Unutmamalıyız ki bir gün yardıma muhtaç duruma gelmemiz hâlinde en büyük desteği bizler de bu kuruluşlardan göreceğiz.

Ülkemizde bu amaçla çalışmalar yapan başlıca gönüllü yardım kuruluşları şunlardır:

Türkiye Deprem Vakfı: Bu kuruluşların temel amacı; deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda ülke içinde ve dışındaki ilgili kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve etkinliklerini desteklemektir. Ayrıca depreme karşı koruyucu önlemler konusunda topluma eğitim vermek bu amaçla kurslar açmak konferanslar düzenlemek bilimsel araştırmalar yapmak ve depreme dayanıklı binaların yapımında danışmanlık hizmeti vermek de amaçları arasındadır.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT): Temel amacı; dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaza ve kaybolma olaylarında vatandaşlara yardımcı olmaktır. AKUT deprem sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda doğru arama ve kurtarma çalışmalarıyla başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmakta ve can kaybını en aza indirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalarını gönüllü olarak profesyonel bir yaklaşımla sürdürmekte ve kazazedelere temel ilk yardım desteğini de sağladıktan sonra onların emniyetli ortam koşullarına nakillerini de gerçekleştirmektedir.

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı: Temel amacı; terkedilmiş ihmâl edilmiş veya başka nedenlerle sokakta yaşayan çocuklara sahip çıkmaktır. Çalışmalarını bu çocukları kötü alışkanlıklara veya suçluluğa itilme ve davranış bozukluklarına kapılma tehlikesine karşı koruma onları barındırma eğitme ve tedavi etme ayrıca iş sahibi yaparak topluma kazandırma çerçevesinde yürütmektedir.

İhtiyar Huzur Köşeleri Derneği: Amacı kimsesi olsun olmasın maddî ve manevî bakıma muhtaç yaşlıların insan onuruna yaraşır şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Bu amaçla onların bakım ve her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarının son dönemlerini rahat ve huzurlu geçirmeleri ile ilgili çalışmaları gönüllü olarak sürdürmektedir.

Türkiye Sağır ve Dilsizler Cemiyeti: Amacı yurdumuzdaki duyma ve konuşma özürlü vatandaşlarımızı ülkeye yararlı birer kişi durumuna getirmektir. Bu amaçla bunlara yardımcı olacak kurslar açar barındırma yurtları ve rehabilitasyon merkezleri kurar. Ayrıca onlara sosyal yardım ve destekte bulunur.

Çocuk Sevenler Derneği: Amacı çocuk yuvaları çocuk yetiştirme yurtları vb. kurumlarda korunan veya buralarda korunamayan bütün yardıma muhtaç çocuklara çeşitli sosyal yardımlarda bulunmaktır. Ayrıca çocuk ıslah evlerinden çıkıp çeşitli nedenlerle çevresine dönemeyen öğrenimlerini başarıyla sürdüren ve korunması gereken çocukları barındırmak bunların yetişmelerini sağlamak da kuruluşun amaçları arasındadır. Bundan başka yüksek öğrenim çabasında olup maddî olanakları olmayan gençlere burs vererek öğrenimlerini desteklemek gerekirse bunları dernek evinde barındırmak da kurulusun amaçları arasında yer almaktadır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı: Amacı yurdumuzun iyi eğitilmiş vatandaşlara daha çok sahip olmasını sağlamaktır. Temel hedefi eğitimde teknolojinin bilgisayar vb. araçların daha yoğun kullanılması ve bilginin daha kalıcı olmasını sağlamaktır. Bu amaçla çeşitli çalışmalar yapmakta eğitim parkları oluşturmaktadır.

Türkiyedeki Gönüllü Yardım Kuruluşları, Türkiyedeki Yardım Kuruluşları, Türkiyede bulunan gönüllü yardım kuruluşları, Gönüllü yardım kuruluşları, Gönüllü yardım kuruluşları nelerdir, Gönüllü yardım kuruluşları hakkında bilgi, Gönüllü yardım kuruluşlarıyla ilgili bilgi, Yurdumuzdaki gönüllü yardım kuruluşları
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim