Hakkında Bilgi

Türkiye'nin Yanardağları

Türkiye’nin Yanardağları
Ağrı Dağı

Yükseklik : 5165 m
Sönmüş bir yanardağ olan Ağrı, ülkemizin en yüksek dağıdır.
Çevresi yaklaşık 130 km'yi bulan bu dağ, 3000 m'den sonra ikiye ayrılır.
Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı olarak adlandırılır.
Büyük Ağrı'nın zirvesi geniş buzullar altındadır.
Küçük Ağrı'nınsa buzul hareketleri ve erozyonlar sonucu krater çanağı yok olmuştur.

Erciyes Dağı

Yükseklik : 3917 m
Türkiye'de Kayseri ilinin 20 km güneyinde bulunan Erciyes, sönmüş bir yanardağıdır.
4. jeolojik zamanda söndüğü sanılan dağ, Türkiye'nin 3. büyük dağıdır.
Kapadokya bölgesindeki volkanik arazi ve peri bacaları gibi oluşumlar, Erciyes Dağı'nın patlamaları sonucunda oluştu.

Türkiye'nin Avrasya, Arap, Afrika tektonik plakaları ile Anadolu Bloğu ve Ege Genleşme Bölgeleri üzerinde yer aldığı, dünyanın en aktif tektonizma bölgesi içinde olduğu bilinmektedir. Herhangi bir yanardağın oluşması ya da harekete geçmesi levha tektoniğine bağlıdır.

Bazı bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucunda, Nemrut, Ağrı, Tendürek, Süphan ve Hasan dağlarının her birinin aktif olduğu ortaya konulmuştur. Daha önce sorulan bir soruda da cevaplandığı gibi Doğu Anadolu'daki yanardağlara bakacak olursak, yaklaşık 6 milyon yıl önce, bölgenin kuzey-güney ekseninde sıkışmasıyla yerkabuğunun kalınlaşması ve bunun sonucunda meydana gelen kırıklardan magmanın yükselmesiyle oluşmaya başladı. Bölgenin en önemli yanardağları Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı dağıdır. Bu yanardağlar, tarihsel zamana kadar etkin olmuşlardır. Bazılarında halen gaz ve buhar çıkışı gözlemlenmektedir. Helyum izotop analizleriyle manto kökenli oldukları saptanan bu gaz çıkışları, bu yanardağların halen canlı olduklarını göstermektedir.

Örneğin Tendürek Volkanı; dağın doğusunda bulunan ve çapı yaklaşık 5 yüz metre olan kraterden sıcak su buharları ve hidrojen sülfür gazları çıkar Bu gazlar kraterin kenarlarında, sarı renkli bir mineral olan kükürt oluşumunu sağlar. Volkandan püsküren sıcak su buharlarının ısısı yaklaşık 60 derece civarındadır. Daha önceki soruların cevaplarında da belirtildiği gibi Doğu Anadolu'daki yanardağların hala "soluk aldıklarını" ancak "yaşlı" yanardağlar olduklarını söyleyebiliriz. Ancak her ne kadar uyku dönemine girmiş olsalar da bu yanardağlar, yer (levha)hareketlerine bağlı olarak, günün birinde yeniden aktif hale gelebilirler. Ancak bu konuda kesin bir ihtimalde bulunmak zor. Fakat bu yanardağlar uzun vadede harekete geçebilirler.

yanardağ, yanardağlar, türkiyedeki yanardağlar, türkiyede bulunan yanardağlar, türkiyenin yanardağları, türkiyedeki yanardağların özellikleri, türkiyedeki yanardağlar hakkında bilgi, türkiyedeki yanardağlar ile ilgili bilgi,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim