Hakkında Bilgi

Tuz Gölü Hakkında Bilgi

Tuz Gölü Hakkında Bilgi
Konum : iç Anadolu Bölgesi/Türkiye
Koordinatlar : 38°50′K 35°20′D
Uzunluk : 80 km
Genişlik : 100 m
Yüzölçümü : 1500 km²
Ortalama derinlik : 171 m
Yüzey rakımı : 905 m

Tuz Gölü yüzölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci büyük gölüdür. İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği yerde yer alır. Türkiye’nin tuz ihtiyacinin %60′ından fazlası bu gölden sağlanır. Ayrıca Tuz Gölü Türkiye’nin en sığ gölüdür. Tuz Gölü Lut Gölü’nden sonra %32,9′luk tuz oranıyla Dünyanın en tuzlu ikinci gölü olma özelliğine de sahiptir. Deniz seviyesinden 905 metre yüksekte ve maksimum ölçüleri kuzeyden güneye 80, doğudan batıya ise 50 kilometredir. Çevresinde 3,000,000′a yakın nüfus gücü tutar.

Tuz Gölünün Özellikleri
Yağış alanı 11.900 km² olan Tuz Gölü, dışarıya akıntısı olmayan kapalı bir havza gölüdür. Yağış alanının genişliğine rağmen beslenme kaynakları zayıftır. Göle su getiren akarsular, yazın suları iyice azalan ya da tamamen kuruyan derelerdir. Bunlar Şereflikoçhisar’dan gelen Peçenek Çayı, Aksaray’dan gelen Melendiz Çayı, güneyden ve batıdan gelen İnsuyu, Karasu, Kırkdelik çaylarıdır. Bunlardan başka Beşşehir Gölünün fazla sularını Konya’nın atık sularıyla beraber Tuz Gölü’ne boşaltan DSİ tahliye kanalı da Tuz Gölü’nün su seviyesinin yükselmesine sebep olmaktadır. Gölün ortalama su seviyesi 40 cm. civarındadır. Ortalama yukseklik seviyesi yağışın arttığı mayıs ayında yaklaşık 110 cm’dir. Ortalama düşük seviye ise ağustos ayında 19 cm kadardır. Tuz oranının fazla oluşu nedeni ile buharlaşma sonucunda kendini gösteren su kaybı önemli tuz tortulaşmasına neden olmaktadır.Yaz sonlarına doğru göl sahasının büyük bir kısmı kalınlığı birkaç cm ile 30 cm arasında değişen tuz tabakası ile örtülü kalır. Bu mevsimde Kaldırım Tuzlası ile karşı kıyı arasında yürümek mümkündür. Dünyanın çok tuzlu göllerinin başında gelen Tuz Gölü’ndeki tuzluluk oranı yaz esnasında daha fazladır. Bu mevsimde tuzluluk oranı şüphesiz daha fazladır ve gölün tuzluluğu binde 329 gibi dikkat çekici bir orana erişmektedir. Kimyasal bileşim itibariyle burada mutfak tuzu (sodyum klorür) karakterinde bir tuzluluk hakimdir ve sodyum klorür oranı, mağnezyum klorür ve sodyum sülfat oranlarından üstündür.

Göldeki tuz birikmesi çeşitli faktörlere bağlı bulunmaktadır. Çevrede jips ve tuz tabakaları içeren Oligosen formasyonunun bulunuşu gölün tuzlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Fakat gölün tabanındaki kaynaklardan da tuzlu sular geldiği tespit edilmiştir. Gölün sığ oluşu ve buharlaşmanın şiddetli oluşu tuz birikmesinin diğer faktörleridir. Yazın buharlaşma sonucu tortulanan tuz tabakası makinalarla kazılıp tuzlalarda toplanır. Kaldırım, Kayacık ve Yavşan tuzlaları adı verilen bu tuzlalar önceleri Tekel tarafından işletilirken 2005 yılında özelleştirilmiştir. Tuz Gölü’nden elde edilen tuzu yıkayıp öğüten tuz fabrikaları Şereflikoçhisar ekonomisinin belkemiğini oluşturmaktadır. Tuz Gölü ve çevresi 2001 yılında özel koruma alanı ilân edilmiştir. Tuz Gölü ve çevresi Phoenicopterus rubber olarak adlandırılan flâmingo kolonilerinin ana üreme bölgeleridir. “Anser albifrons” adı verilen Sakarca kazınında ikinci büyük üreme merkezidir.

Tuz Gölünün Doğal Yapısı
Kışın kapladığı çok geniş su alanı su kuşları için önemli bir kışlama alanı oluşturmaktadır. Tuzlu ortamlara uyum sağlamış olan flamingo, kılıçgaga, angıt ve benzeri kuşların yanı sıra yağmurcunlar, turnalar, yaban kazları ve yaban ördekleri gölde büyük topluluklar halinde yaşamaktadır. Göl çevresinin nispeten ıssız oluşu nedeniyle kuşlar, etraftaki su birikintilerinde, meralarda ve ekili alanlarda rahatça beslenmekte, kışın en soğuk günlerinde dahi donmayan göl sularında yüzebilmektedir. İlkbaharda Göl içinde oluşan adalar ve bataklıklar Bataklık Kırlangıcı (Glareola prantincola), Suna (Tadorna tadorna), Angıt (Tadorna ferruginea), Çamurcun (Anas crecca), Kılıçgaga (Recurvirostra avocetta), Kocagöz (Burhinus oedicnemus) ve martı türlerinin (Larus sp.) kuluçka yapmalarına imkan sağlamaktadır. Bölgede tuzcul stepler ve endemik türlerden oluşan ekolojik açıdan hassas bitki toplulukları bulunmaktadır. Bir ekosistem bütünlüğü arz eden Tuz Gölü ve yakın ilişkide olan çevresindeki göller (Tersakan Gölü, Düden Gölü, Bolluk Gölü, Eşmekaya Gölü, Köpek Gölü, Akgöl) sayısız kuş türü ve özellikle Avrupa’da nesli tükenmekte olan flamingolar (Phoenicopterus ruber) için yaşam alanı niteliğindedir. Tuz Gölü, flamingoların ülkemizdeki en önemli kuluçka alanı olup, Gölün orta kesimlerinde herbiri 5-6 bin yuvadan oluşan dev kuluçka kolonileri bulunmaktadır.

Tuz Gölü
Türkiye’nin tuzluluk oranı bakımdan fazla olan göller arasında ikincisi Tuz Gölü ‘dür. İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Konya, Aksaray, Ankara kentlerinin sınırlarının kesiştiği yerde yer almaktadır. Türkiye’de tuz ihtiyacının %60 gibi oranı bu gölden karşılanmaktadır.

Tuz Gölü ayrca Türkiye’nin derinliği en az olan gölüdür. Afrika-Suriye ayrımındaki en alt noktada bulunan Lut Gölü’nden sonra %32,9′luk tuz oranıyla Dünya’nın en tuzlu ikinci gölü olma niteliğini taşımaktadır. Bu göl deniz seviyesinden 905 metre yükseliğe sahiptir. Kuzeyden güneye 80 metre uzunluğa sahip olan Tuz Gölü’nün batıya mesafesi ise 50 kilometredir. Çevresinde 3.000.000’a yakın nüfus oranı vardır.Ortalama su seviyesi 40 cm olan bu gölün Mayıs ayında yağışın artmasıyla 110 cm olmaktadır. Ortalama olarak en düşük seviyeye ise Ağustos ayında 19 cm olarak gelmektedir. Bu gölde tuz oranın fazla olması buharlaşma nedeniyle gölde su azalır ve tuz tortularının kalmasına neden olur böylece tuzluluk oranı epey fazla olmaktadır.Birikten tuz tortulları makinenlarla kazınarak tuzlarda toplanmaktadır.

Tuz Gölü dışarıya akıntısı olmayan kapalı bir havza gölüdür. Aslında yağış alanın geniş olmasına rağmen iyi derecede beslenemeyen beslenme kaynakları zayıf olan bir göldür. Göle su taşıyan bu akarsuların yazın buharlaşmanın etkisiyle suları iyice azalmakta ve kurumaktadır. Tuz Gölü’ne beslenmesinden yardımcı olan bu akarsular Peçenek Çayı, Melendiz Çayı, İnsuyu, Karasu, ve Kırkdelik çaylarıdır. Doğal yapı olarak kışın gölde biriken fazla su su kuşları için kışlama alanı olarak önemli bir yere sahiptir. Tuzlu ortama alışmış flamingo, kılıçgaga, angıt ve benzeri kuşların yanı sıra yağmurcunlar, turnalar, yaban kazları ve yaban ördekleri gölde büyük topluluklar halinde yaşamaktadır. İlkbahar mevsiminde göl içinde oluşan bataklıklar Bataklık Kırlangıcı, Suna, Angıt, Çamurcun, Kılıçgaga, Kocagöz ve martı türleri gibi kuş türlerinin kuluçka yapmalarına imkan vermektedir. Gölde bulunan tuz mutfaklarda kullanılmakta olan mutfak tuzu ile genel olarak aynı özelliği taşımaktadır.türkiyenin gölleri, türkiyedeki göllerimiz, Tuz Gölü, Tuz Gölü, Tuz Gölü hakkında, Tuz Gölü ile ilgili bilgiler, Tuz Gölü bilgi, Tuz Gölü hakkında bilgi, Tuz Gölü ile ilgili bilgi, Tuz Gölü hangi bölgededir, Tuz Gölü hangi bölgemizdedir, Tuz Gölü hangi ilimizdedir, Tuz Gölü hangi şehirdedir, Tuz Gölünün özellikleri, Tuz Gölü nerededir, Tuz Gölü nerde, Tuz Gölüne nasıl, Tuz Gölü tanıtımı,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim