Hakkında Bilgi

Tuzun Özellikleri ve Kullanım Alanları

Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları
Tuzların çoğu artı ya da eksi yüklü Atomlardan ya da iyon denen Atom gruplarından oluşur;

* artı yüklü iyo’nlar (katyonlar) metalden, eksi yüklü iyonlar (anyonlar) ise asitten gelir.
* Katı haldeki bir tuzun iyonları, belirli bir yerleşim düzeni içinde bir araya gelerek bir kristal oluştururlar.
* Kristalin biçimi Tuzdan Tuza değişir; örneğin; sodyum klorür kristalleri her zaman küp biçimindedir.
* Tuzların çoğunun kristali Izidratlı halde dir , yani kristal yapısına belirli oranda su bağlanmıştır.
* Bu kristalleşme suyu tuzun ısıtılması yoluyla ayrılabilir ve böylece susuz bir yapı elde edilir.
* Çok bilinen bir örnek, su katıldığı zaman mavi bir çözelti oluşturan beyaz, susuz Bakır sülfat tozudur.
* Bu mavi çözelti buharlaştınldığında hidratlı mavi bakır sülfat kristalleri elde edilebilir,
* Tuzların çoğu suda ,çözünerek (eriyerek) bir çözelti oluşturur.
* Ama bazı tuzlar suda çözünemez; iki çözelti arasındaki bir tepkime sonucu oluşan bu tür bir tuz dibe çökerek ayrılır ve bir çökeıli (katı madde) oluşturur,
* Tuzlar iyonlardan oluştuğundan, suda çözündük!eri zaman Elektriği iletebilirler; bu tür bir çözeltiye etektrazit denir.
* Birçok kayaçta tuz bulunur; bu kayaçlardan bazıları, örneğin kireçtaşı, büyük ölçüde kalsiyum Karbonat tuzundan oluşmuştur.
* Havadaki karbon dioksidin çok az,miktarı suda çözünerek seyreltik bir asit oluşturur;
* bu asit de kayaç tuzlarının birçoğunu çözer.
* Bu nedenle ırmaklar, göller, özellikle de denizler ve Okyanuslar büyük miktarlarda çözünmüş tuz içerirler ve en geniş doğal tuz çökelleri kurumuş su yataklarında bulunur.
* Eğer doğada tuzlar olmasaydı, bazı Bitkiler ve hayvanlar da olmazdı.
* Ayrıca tuzun evlerde, tıpta ve sanayide önemli kullanım alanları vardır,

tuz özellikleri, tuzun özellikleri, tuzların özellikleri nelerdir, tuz nerede kullanılır, tuzun kullanıldığı yerler, tuzların kullanım alanları,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim