Hakkında Bilgi

Ülkemizde yıllık sıcaklık farklarının en düşük olduğu bölge

Ülkemizde yıllık sıcaklık farklarının en düşük olduğu bölge

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
-İzoterm eğrileri genellikle batı-doğu uzanışlıdır.

- En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu’da görülür.
Nedenleri :
1. Bölgenin kuzeyde yer alması nedeniyle soğuk enlemlere yakın olması
2. Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi.

- En yüksek sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu’da görülür.
Nedenleri :
1. Bölgenin güneyde yer alması nedeniyle sıcak enlemlere yakın olması.
2. Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi
3. Bölgenin sıcak ve kuru çöl rüzgarlarına açık olması

Türkiye Yıllık Sıcaklık Farkı
Nemlilik etkisiyle en düşük sıcaklık farkları Karadeniz Bölgesi kıyı kesimlerindedir.
Karasallığın etkisiyle, kıyılardan uzaklaştıkça sıcaklık farkları artar.
En yüksek sıcaklık farkı Doğu Anadolu’da, Erzurum – Kars Platosu’ndadır.


- Türkiye'de gözlem yapılan istasyonlardaki uzun yıllar ortalamalarına göre, yıllık ortalama sıcaklıklar 4-20 °C arasında değişmektedir.
- Kıyı kesimler iç kesimlerden daha sıcaktır (deniz etkisinden dolayı).

- Güney kıyılarımızdan kuzey kıyılarımıza doğru enlemin etkisiyle sıcaklık azalır.

- Ülkenin en sıcak kesimleri Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz kıyı kuşağıdır. Buralarda yıllık ortalama sıcaklık 18 °C'nin üzerindedir.

-Erzurum ve Kars platolarının yüksek kesimlerinde 4 °C'nin altına düşer. Bunu sebebi,Yükseltisinin fazla olması ve, karasallıktır.

Türkiye Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı
- En yüksek sıcaklıklar Akdeniz bölgesinin kıyı kesiminde görülür. Bunu sebepleri, enlem, deniz etkisi ve Toros kıvrım dağlarının kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerini engellemesidir.

- En düşük sıcaklıklar Doğu Anadolu’da Erzurum-Kars bölümünde görülür. Bunu sebepleri,yükseltinin fazla olması, karasallık, kuzeyden gelen soğuk rüzgarlardır.

- Kıyı ile iç kesim arasındaki sıcaklık farkı fazladır.

Türkiye Temmuz ayı Sıcaklık Dağılışı
- Kıyı ile iç kesim arasında sıcaklık farkı azalmıştır.

- En yüksek sıcaklıklar Güney Doğu Anadolu’da görülür. Bunu sebepleri, Karasallık ve Güneyden gelen sıcak rüzgarların etkisidir.

- En düşük sıcaklıklar bu dönemde de Erzurum-Kars Bölümünde görülür. Bunu sebebi, yükseltisinin fazla olmasıdır.Ülkemizde sıcaklık farklarının en düşük olduğu bölge, Yıllık sıcaklık farkları, Türkiyede yıllık sıcaklık fakları,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim