Hakkında Bilgi

Ünlü Düşmesi Nedir

Ünlü Düşmesi
Ünlü düşmesi, Türkçe'de görülen bir ses olayıdır. Türkçede birkaç çeşit ünlü düşmesi vardır. Bunlar aşağıda listelenmiştir.

İki heceli sözcüklerde ünlü düşmesi
İki heceli sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlüler düşer. Bu durum genellikle insan organlarında, akraba adlarında ve farklı oluşumlarda görülür.

Bazı organ isimleri ünlü ek aldıklarında orta hece ünsüzü düşer.
Ek olan bazı kelimeler orta hece ünlüsünü düşürürler.
Bazı birleşik kelimlelerde ses düşmesi görülür.

Örnekler
burun-um = burnum (aradaki u harfi düşmüş.)
boyun-um = boynum (aradaki u harfi düşmüş.)
ağız-ım = ağzım (aradaki ı harfi düşmüş.)
alın-ım = alnım (aradaki ı harfi düşmüş.)
karın-ım = karnım (aradaki ı harfi düşmüş.)
isim-im = ismim (aradaki i harfi düşmüş.)
fikir-imiz=fikrimiz (aradaki i harfi düşmüş.)

İsim köklerinde ünlü düşmesi
İsim köklerine ünlü ile başlayan yapım ekleri gelerek, fiil gövdesi haline gelmeleri sonucunda oluşur.

Örnekler
sarar - sarı-ar
kokulamak - koklamak (kokulamak zamanla değişmiş ve koklamak olmuştur)

Eylem köklerinde ve isimlerde ünlü düşmesi
Fiil köklerine gelen yapım ekleri ile isim olan sözcüklerde görülür.

Örnekler
uyu +ku uyku (u düşmüş)
kıvır +m kıvrım (ı düşmüş)
devir +m devrim (i düşmüş)
çevir +m çevrim (i düşmüş)

Yabancı kökenli sözcüklerde ünlü düşmesi
Kimi Arapça sözcüklerin yardımcı eylemle birleşmesi ile oluşan ünlü düşmesidir.

Örnekler
kayıp - kaybetmek
emir - emretmek
seyir - seyretmek
fikir - fikretmek
zikir - zikretmek
şükür - şükretmek
sabır - sabretmek

Ünlü Düşmesi Nedir
İkinci hecesinde dar ünlü bulunan iki heceli kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler genellikle düşer: ağız / ağzı, alın / alnı, bağır / bağra, bağrım, beniz / benzi, beyin / beynimiz, boyun / boynu, böğür / böğrüm, burun / burnu, geniz / genzi, göğüs / göğsün, gönül / gönlünüz, karın / karnı, oğul / oğlu; çevir- / çevril-, devir- / devril-.

Bu ses olayı, kelimenin hece sayısının düşmesine neden olmaktadır. Bu ses olayına aynı zamanda “hece düşmesi” de denilmektedir. Genellikle organ isimlerinde gerçekleşmektedir.

Ünlü Düşmesine Örnek:
ağız / ağzı
alın / alnı
bağır / bağra, bağrım
beniz / benzi
beyin / beynimiz
boyun / boynu
böğür / böğrüm
burun / burnu
geniz / genzi
göğüs / göğsün
gönül / gönlünüz
karın / karnı
oğul / oğlu
çevir- / çevril-
devir- / devril-Yazım Kuralları, Ünlü Düşmesi, Ünlü Düşmesi Nedir, Ünlü Düşmesi Örnek, Ünlü Düşmesi ne demek, Ünlü Düşmesine Örnekler, Ünlü Düşmesi Örneği, Ünlü Düşmesi hakkında bilgi, Ünlü Düşmesi ile ilgili bilgi
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim