Hakkında Bilgi

Vahşet Tiyatrosu Nedir

Vahşet Tiyatrosu Nedir
Vahşet Tiyatrosu Antonin Artaur'nun Tiyatro Manifestosu'nun ana kavramı. Yaşadığı çağın kentsoylu tiyatrosunu reddeden, bunun yerine metafizik ve büyüsel tiyatroyu öneren Artaud, tiyatro kaynağındaki ritüellere yönelmiş ve Batı tiyatrosunun hareket kodlarına işaret eden "sözcükler yerine göstergelerden oluşan yeni bir beden dili"ni öne sürmüştür. Onun anlayışındaki tiyatroda, yönetmen, "biricik ve tek yaratıcı"dır. Oyuncu, sahnede, dans, mimik, davranış gibi sözel olmayan tüm anlatım biçimlerini kullanmalı ve bunu ışıklama, plastik anlayıştaki dekor ve oylum duygusu eklenmelidir. Artaud'nun tiyatroya getirdiği bu öneriler, çağdaş tiyatroda etkisini göstermiş, ancak ortaya sürdüğü kavramların bir bölümü uygulama açısından uygun olmamıştır. Artaud'nun oyuncuyu adeta trans durumuna getirebilecek "kara güçlerden arınma" kuramı, tiyatro oyunculuk sanatı açısından yanlış bulunmuştur.

Tiyatro Terimler Sözlüğü, Vahşet Tiyatrosu, Vahşet Tiyatrosu nedir, Vahşet Tiyatrosu ne demek, Vahşet Tiyatrosu Hakkında, Vahşet Tiyatrosu ne demektir, Vahşet Tiyatrosu hakkında bilgiler, Tiyatro Çeşitleri,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim