Hakkında Bilgi

Varlıklara Göre İsimler

Varlıklara Göre İsimler
1) Özel İsimler: Dünya'da tek olan varlıklara verilen isimlerdir.

ÖRNEK: Lefkoşa, Kıbrıs, Pamuk, Ali, Karabaş, Akdeniz...

Özel İsimlerin Yazımı:

Özel isimlerin ilk harfi, cümlenin her yerinde büyük harfle yazılır.

Özel isimlere eklenen yapım ekleri ile "-ler, -lar " ( genellikle " -li, -siz, -ci, -gil, -cik, -ler " ) ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.

ÖRNEK: Lefkoşalı, Ahmetsiz, Beşiktaşçı, Ayşegil, Ayşecik, Havvalar...

Süreksiz sert sessiz ( p, ç, t, k ) harflerle biten özel isimler, sesli harf veya sesli harf ile başlayan bir ek aldıklarında yumuşama kuralı uygulanmaz. Ancak, bu durumdaki isimler okunurken, söylenirken yumuşama kuralı uygulanır.

ÖRNEK: Yazılışı Okunuşu

Sevtap'ın Sevtabın
Sertaç'a Sertaca
Serhat'ı Serhadın
Yeşilırmak'a Yeşilırmağa

Başlıca Özel İsimler:
a) İnsanların isim ve soy isimleri:
ÖRNEK: Müjgan Soykan, Ümit Özdemirağ...

b) Ülke ve ulus isimleri:
ÖRNEK: İngiltere, Almanya, Fransa...
İngiliz,Alman, Fransız...

c) Hayvanlara verdiğimiz isimler:
ÖRNEK:Pamuk, Tekir, Karabaş, Lasi...

ç) Gazete, dergi, kitap, isimleri:
ÖRNEK:Kıbrıs, Avrupa, Cumhuriyet, Bilim Çocuk, Kırmızı Başlıklı Kız...

d) Dağ, deniz, dere, tepe, ova, boğaz, köfez, burun vs. coğrafi isimler:
ÖRNEK: Beşparmak Dağları, Kanlı Dere, Selvili Tepe, Girne Boğazı, Mağusa Körfezi, Kedi Burnu...

e) Kurum, dernek, okul, banka, sendika, işletme vs. kuruluş işimleri:
ÖRNEK: Türk Hava Kurumu, Halk Sanatları Derneği, Necati Taşkın İlkokulu, Akdeniz Garanti Bankası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Ömür Bakkaliyesi...

f) Gök cisimleri isimleri:
ÖRNEK:Ay, Güneş, Dünya, Venüs, Merkür, Samanyolu, Büyük Ayı ...

g) Dil ve din isimleri:
ÖRNEK: İngilizce, Türkçe, Fransızca...
Hıristiyanlık, Müslümanlık, Protestanlık...

ğ) Sokak, cadde, mahalle, meydan, köy, şehir isimleri:
ÖRNEK: Yasemin Sokak, Mehmet Akif Caddesi, Sarönü Meydanı, Kalavaç, Lefkoşa...

2) Cins İsimler: Aynı cinsten varlıklara ad olarak verilen sözcüklerdir.

ÖRNEK: Okul, masa, kalem, kedi, insan, orman, dağ, ev...

varlıklara göre isimler, varlıklara göre isimler nelerdir, varlıklara göre isimler nedir, varlıklara göre isimlere örnekler, varlıklara göre isimler hakkında, varlıklara göre isimlere örnek,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim