Hakkında Bilgi

Vesk ne demek

Vesk ne demek
Vesk:Bir deve yükü miktârında bir hacim ölçeği.
İmâm-ı a'zam'a göre, her sebzenin ve meyvenin, az olsun çok olsun mahsul topraktan alındığı zaman öşrünü vermek farz olur. İmâm-ı Ebû Yûsuf ile İmâm-ı Muhammed'e göre uşr (topraktan alınan mahsûlün zekâtını) vermek için, topraktan çıkan mahsûlün, bir sene dayanıklı olması ve miktârının beş veskten çok olması lâzımdır. Fetvâ, İmâm-ı a'zam'a göre verilmiştir. (Abdurrahmân İmâdî)

Vesk, Vesk nedir, Vesk hakkında bilgi, Vesk ile ilgili bilgi, Vesk anlamı,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim