Hakkında Bilgi

Yağ Asidi Nedir

Yağ asidi nedir
Esterlerle bileşikler yaparak yağ moleküllerini meydana getiren maddeler.
YAG ASİTLERİ
Yağ asitleri, zincirlerinde 4-24 karbon atomu bulunan organik asitlerdir. Mole­kül yapılarında çift bağların varlığına göre doymuş ya da doymamış yağ asit­leri olarak ikiye ayrılırlar. Doymamış yağ asitleri içerdikleri çift bağ sayısına göre tek çift bağlı ya da çok çift bağlı olabilir. Besinlerle alınan doymuş yağ asitlerinin kanda kolesterol artışına ne­den olduğu bilinir. Tek çift bağlı doy­mamış yağ asitleri kolesterol düzeyini çok az etkilerler. Çok çift bağlı doyma­mış yağ asitleri ise kolesterol düzeyini düşürdükleri gibi lipoprotcin ve triglisc-rit düzeylerini de aşağı çekerler.

Bazı besinlerdeki yağların yağ asiti içeriklerini inceleyelim:
1) Tüm süt ürünleri (tereyağı, pey­nir, kaymak) ve kara hayvanlarından el­de edilen yağlar doymuş yağ asitleri ba­kımından çok zengin (yüzde 50-60); tek çift bağlı doymamış yağ asitleri bakı­mından oldukça zengin (yüzde 40-60); çok çift bağlı doymamış yağ asitleri ba­kımından ise fakirdir (yüzde 5-10).
2) Yerfıstığı yağı, zeytinyağı ve yu­murta şansı tek çift bağlı doymamış yağ asitleri bakımından özellikle zengin (yüz­de 75-80), doymuş yağ asitleri ve çok çift bağlı doymamış yağ asitleri bakımından ise fakirdir (yüzde 5-20). Tek çift bağlı doymamış yağ asitlerinin en iyi bilinen örneği, oleik-palmik asit ve oleik asittir.
3) Mısır, soya ve ayçiçek yağları ile balık yağlan çok çift bağlı doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengin­dir. Çok çift bağlı doymamış yağ asitle­ri linoleik asitte bol bulunurken, araşi-donik asitte daha azdır. Bu yağlarda, Çok çift bağlı doymamış yağ asitleri yüzde 50-70 oranında, tek çift bağlılar yüzde 20-30 düzeyinde ve doymuş yağ asitleri yüzde 5-15 oranındadır.

Arteriyosklerozlu kişiler üçüncü gruptaki yağlan içeren besinleri almalı­dırlar. Birinci gruptaki yağlardan kesin­likle kaçınmalı, ikinci gruptakilerden ise çok az miktarlarda tüketmelidirler. Olağan bir beslenme düzeninde mısır yağı­nın kan kolesterol düzeyinin düşmesin­de etkili olduğu görülmüştür. Ama bu yağın doymuş yağ asitleri bakımından zengin olan besinlerden iki kat daha faz­la doymuş yağ asidi içermesi, böyle bir rejimin arteriyosklerozlu hastalar için uygun olmadığını gösterir.

Doymamış yağ asitleri yüksek sı­caklıklarda (yani pişirmekle) önemli öl­çüde değişime uğrarlar ve doymamışlık oranlan daha da artar. Bu nedenle yağ­lan pişirmeden kullanmalı; pişmiş yağ­lar birkaç kez ısıtılmamalıdır. Pişirme sırasında sıcaklığın 170°C’yi geçmeme­si önerilir. Çünkü bu sıcaklığın ötesinde doymamış yağ asiti molekülleri önemli değişimlere uğrarlar.

Biyoloji, Yağ asidi, Yağ asidi nedir, Yağ asidi ne demek, Yağ asidi hakkında bilgi, Yağ asidi ne demektir, Yağ asidi özellikleri, Yağ asidi ile ilgili bilgi,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim