Hakkında Bilgi

Yangınlara karşı alınacak tedbirler

Yangınlara karşı alınacak tedbirler
Yangınlar : Sayısız sebeplerden ve hemen hemen her ortamda meydana gelmekte olup en sık rastlanan felaketlerden birisidir. Halen Yangınların doğal nedenlerden oluşma oranı 1000'de 9 oranındadır. Geri kalan oranın tamamı insanların ihmal ve tedbirsizliklerinden meydana gelmektedir. Ölüme sebebiyet verme oranı 100'de 3'tür.

Emniyet Tedbirleri : Ormanlık ve sık bitki örtüsü olan alanlarda, sigara içmemek, ateş yakmamak, camdan mamul veya parlak yüzeyli herhangi bir madde veya metali bu alanlara atmamak, (atılmış sigara paketlerinin içerisindeki aluminyum folyo kaplı kağıtların bile yangına sebebiyet verdiği tesbit edilmiştir. )yanıcı veya çabuk tutuşabilen kimyasal maddelerin ambalajlarını bırakmamak. İşyerlerinde ve konutlarda, yangın tesisat ve alarm sistemi (duman veya ısı dedektörü ile siren sistemi) yaptırmak, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurmak, katlı binalarda yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları bulundurmak, elektrik tesisat ve tertibatlarını dış temasın olmayacağı şekilde veya izoleli yapmak, akım gücüne uygun termik şalter ile irtibatlandırmak, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri bulundurmamak veya bu tür maddelerin bulunduğu alanları ayrı bölümler haline getirmek ve bu alanların serin ve hava dolaşımına müsait olmasını gözetmek. Bu bölgelerde sigara içilmesini, kaynak, taşlama yapılmasını yasaklamak. İçerisinde basınçlı madde bulunan tüp, depo gibi şeylerin etrafını izole etmek, sağlam bölmeler içerisinde veya çalışılan veya yaşanılan ortamların dışında veya uzağında bulundurmak. Çocukların erişebileceği yerlerde çakmak, kibrit gibi şeyler bulundurmamak vs. Ekilen tarla ve arazilerde hasat'tan sonra kalan sap ve kökleri(anız)yakarak yok etme yöntemini kullanmamak. (Anız Yakmak T. C. Kanunlarının 3 ayrı maddesinde cezai müeyiddelerle yasaklanmıştır. )

Bireysel Tedbirler : Ormanlık veya sık bitki örtüsü bulunan arazilerde meydana gelen yangınlarda eğer yangın henüz başlangıç aşamasında ve söndürülebilir durumda ise ve çevrede bulunanan insanlar varsa onlarıda haberdar ederek müdahale etmeye çalışmak aksi takdirde rüzgarın esme istikametine doğru hızla uzaklaşmak ve en yakın yerleşim biriminde ilgili birimlere ihbar ve ikaz etmek, eğer imkan varsa söndürme çalışmalarına iştirak etmek. İşyerleri veya konutlarda, öncelikle çevredekileri alarm, kampana veya ses vasıtasıyla ikaz etmek, elektrik şalter veya sigortalarını kapatmak, çocuk, yaşlı, hasta veya sakat kişileri ve yanıcı, parlayıcı patlayıcı maddeleri ve basınçlı kap veya tüp veya tüpgazı uzaklaştırmak, yangına türüne uygun alet veya maddelerle müdahale etmek. (Örneğin petrol, tüpgaz veya doğalgaz, plastik, kauçuk ve elektrik yangınlarında kesinlikle su ile söndürme yapılmaz. Bu tür yangınlarda, kimyevi toz veya köpük kullanılmalı, söndürme işlemine yanan bölgenin en uç ve en alt noktasından müdahale edilmelidir. ) Duman zehirlenmesi ihtimaline karşı eğer maske varsa takmak yoksa ıslatılmış bir kumaş veya bez ile ağız ve burunu kapatmak, saçları örtmek, naylon veya sentetik kumaştan yapılmış giysileri çıkarmak, çıplak el ile aleve müdahale etmemek, söndürme ihtimali görünmeyen durumlarda yangın mahallinden veya alevlerden uzaklaşmak, dışarı çıkma ihtimali olmayan hallerde olabilecek en uzak noktaya gitmek.

YANGIN SIRASINDA
• Telaşlanmayın.
• Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basın.
• İtfaiyeye telefon edin.
• Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildirin.
• Mümkünse yangının cinsini (bina, benzin, araç vb) bildirin.
• Yangını çevrenizdekilere duyurun.
• İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanın.
• Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatın.
• Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın.
• Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olun.

Yangın, Yangına karşı alınacak önlemler, Yangınlar için alınacak tedbirler, Yangınlara alınacak tedbirler, Yangınlara için tedbir, Doğal Afetler,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim