Hakkında Bilgi

Yapılarına Göre İsimler

Yapılarına Göre İsimler
İsimler yapılarına göre üç kısımda incelenir:

1. Basit yapılı isimler: Yapım eki almamış, başka bir isimle birleşmemiş kök durumundaki isimlere basit yapılı isimler denir.
ÖRNEK: Defter, kalem, kürek, balta...

NOT: Kök durumundaki isimler çekim eki alırlarsa yine basit yapılı isim olarak kabul edilirler.
ÖRNEK: Defterler, kalemler, kürekte, baltayı...

2. Türemiş yapılı isimler: Yapım eki alarak yeni bir anlam kazanan İsimlere türemiş isimler denir.
ÖRNEK: Demirli »»» kökü ( demir )
Sabunluk »»» kökü ( sabun )
Sucu »»» kökü ( su )
Türkçe »»» kökü ( Türk )
Yurttaş »»» kökü ( yurt )
Vatandaş »»» kökü ( vatan )
Balcı »»» kökü ( bal )

3. Bileşik yapılı isimler: Birden fazla sözcüğün, kendi anlamlarının bir kısmını veya tümünü yitirerek birleşip, kaynaşıp, kalıplaşmaları ile oluşan yeni anlamlı isimlere bileşik yapılı isimler denir. Bileşik isimler bitişik yazılır.
ÖRNEK: Anayasa, başöğretmen, havagazı, kabakulak, hanımeli...

yapılarına göre isimler, yapılarına göre isimler nelerdir, yapılarına göre isimlere örnek, yapılarına göre isimlere örnekler, yapılarına göre isimler hakkında, yapılarına göre isim nedir, basit yapılı isim nedir, türemiş yapılı isim nedir, türemiş isim nedir, birleşik yapılı isim nedir, birleşik yapılı isimlere örnek, basit yapılı isimlere örnek, türemiş yapılı isimlere örnekler,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim