Hakkında Bilgi

Yarım Kafiye Nedir

Yarım Kafiye Nedir
Dize sonlarında sözcük ve eklerin son hecelerinde –redif hariç– tek bir sesin (harfin) benzeşmesine dayanan kafiye. Çoğu zaman bu, tek sessiz olur; git – tut – et; göz – yaz – yüz; deniz – yalnız vb….

Yarım kafiye genellikle Halk edebiyatında kullanılmıştır:

Hörü kızlar sürmelemiş gözünü
İlin aşiretin çeksin nazını
Kaldır perçemini görem yüzünü

“göz, naz, yüz” sözcüklerinin sonundaki “-z” sesleri yarım kafiyeyi teşkil etmektedir.

Çağdaş edebiyatımızda da , zaman zaman, yarım kafiyeden yararlanılmaktadır:
Tutmak için koştum ayışıklarına,
Dağılıp karıştım ayışıklarına, (A.M.Dranas, Çeşme Başında)

“koş – ve karış-“ fiillerinin sonundaki “-ş-“ sesleri arasındaki benzerlik yarım kafiyeyi oluşturmakta.

Çıkakları yakın olan (c –ç; ç –ş; s –ş; l –r; ğ –y; d –t; z –s) ünsüzleriyle de yarım kafiye yapılır:

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem

Kafiye, Yarım Kafiye, Yarım Kafiye Nedir, Yarım Kafiye hakkında bilgi, Yarım Kafiye örnek,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim