Hakkında Bilgi

Yüzde Bulunan Kemikler

Yüzde Bulunan Kemikler
Üst çene kemiği (Maxilla): Hareketsiz olan çene kemiğidir. Ağız boşluğunun üstünde, göz çukurunun altında bulunur.

Gözyaşı kemiği (Os lacrimale): İnce bir kemik olup, göz çukurunun iç duvarının ön parçasını oluşturur.

Damak kemiği (Os palatinum): Burun boşluklarının arkasında yer alır.

Burun kemiği, nazal kemik (Os nasale ): Ortada bir çizgi boyunca bağlanmıştır. Üst çene kemiğinin alın çıkıntıları arasında ve dört köşeli yassı bir kemik olup burun sırtının iskeletini yapar.

Elmacık kemiği (Os zygomaticum): Göz çukurlarının dış alt kısımlarında bulunur.

Alt çene kemiği (Mandibula): Yüz kemiklerinin en büyüğüdür. Çiğneme fonksiyonu ile sindirim sistemine yardımcı olur.

Dil kemiği (Os hyoideum): Dil kökünün aşağısında ve gırtlağın üst kısmında yer alır.

Sapan kemiği (Vomer): Burun boşluklarını birbirinden ayıran kemiğin arka ve alt parçasını yapan, ince dikdörtgen şeklindeki kemiktir.

Kemik, Kemikler, Yüzde Bulunan Kemikler, Yüz Kemikleri, Yüzdeki Kemikler, Yüzde Bulunan Kemiklerin isimleri,
farmasi aralık kataloğu 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim