Hakkında Bilgi

Zaman Ölçüleri

Zaman Ölçüleri
Zamanı ölçmek için kullanılan ölçü birimlerine zaman ölçüsü denir. Zaman ölçülerinin temel birimi saattir. Saat kısaca sa şeklinde gösterilir.

İnsanlar yaşamlarını belirli bir düzende sürdürmek için zaman ölçüsü birimlerine gereksinim duymuşlardır. Zaman ölçüsü birimleri Ay, Dünya ve Güneş’in hareketlerine göre tanımlanmıştır.

Zamanı ölçmek için; saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl ve yüzyıl gibi çeşitli birimlerinden yararlanılmıştır.

Saniye: Bir dakikalık zamanın altmışta biri. Saniye sn kısaltmasıyla gösterilir.
1 dk = 60 sn
1 sa = 3600 sn

Dakika: Bir saatlik zamanın altmışta biri. Dakika dk kısaltmasıyla gösterilir.
1 sa = 60 dk

Saat: Bir günün yirmi dörtte biri. Saat kısaca sa şeklinde gösterilir.

Gün: Dünyanın kendi ekseninde 1 kez dönmesi sırasında geçen zaman.
1 gün = 24 sa

Hafta: 7 günlük süre.
1 hafta = 7 gün

Ay: Ortalama 30 günlük zaman dilimi. Bir ay bazen 31 gün, yılın tek bir ayına özel olarak da 28 ya da 29 gün olabilir.

Yıl: Dünya’nın, Güneş’in çevresinde 1 kez tam dönmesi için geçen süre. Bir yıl, yaklaşık olarak 365 gün 6 saattir.

Yüzyıl (Asır): 100 yıllık süre. Yüzyıl ya da asır, yy kısaltmasıyla gösterilir.
1 yy = 100 yıl

Zaman ölçmede kullanılan araca saat denir. Saat üzerinde iki gösterge bulunur. Göstergelerden kısa olanına akrep, uzun olanına da yelkovan denir. Yelkovan, akrepten daha hızlı hareket eder. Yelkovan, dakikaları; akrep, saatleri gösterir. Yelkovan bir tam dönüş yapınca, akrep bir sayıdan bir sonraki sayıya gider.

Saat okunurken öğleden önceki zamanlar, 1’den 12’ye kadar olan sayılarla; öğleden sonraki zamanlar da akrep hangi sayıyı gösteriyorsa o sayıya 12 eklenerek söylenir.

1 saat 60 dakikadır ve 1 saat içinde 4 tane çeyrek saat vardır.

İsa Peygamberin doğduğu güne milât denir ve şu anda kullanılmakta olan takvim sisteminin ilk günü olarak kabul edilir. İsa peygamberin doğduğu yıl 0 (sıfır) yılı kabul edilmiştir.

İsa Peygamberin doğumundan önce geçen zamana milâttan önce, doğumundan sonra geçen zamana da milâttan sonra denir. Milâttan önce M.Ö., milâttan sonra da M.S. kısaltmalarıyla gösterilir.

Zaman Ölçüleri, Zaman Ölçüleri hakkında bilgi, Zaman Ölçüleri ile ilgili bilgi, Zaman Ölçüleri nedir, Zaman Ölçüleri nelerdir, Zaman Ölçüsü
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim