Hakkında Bilgi

Ziştovi Antlaşması

Ziştovi Antlaşması 1791
Ziştovi Antlaşması 4 Ağustos 1791 tarihinde Avusturya Devletiyle Osmanlı Devleti arasında imzalanan bir antlaşmadır.

11 Temmuz 1789 tarihinde Osmanlı Devleti ile İsveç arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştı. Sultan III. Selim, Rusya ve Avusturya'nın kendileri için de bir tehlike olacağını düşünen Prusya Kralı ile bir ittifak antlaşması yaptı ( 31 Ocak 1790). Ancak bu antlaşmalar yürürlüğe girmedi. İçişlerinde meydana gelen karışıklıklar Avusturya'yı Osmanlılarla Ziştovi Antlaşmasını imzalatmaya mecbur bıraktı ( 4 Ağustos 1791).
Ziştovi Antlaşmasıyla Avusturya, savaş sırasında aldığı toprakları Osmanlı Devleti'ne geri verdi. Orsova ile Unna suyu taraflarındaki küçük bir arazi ise Avusturya'ya bırakıldı. Avusturya, Rusya'ya açık ya da gizli hiçbir yardımda bulunmayacağını dair bir garanti verdi.

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar tarihlerine göre

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar, Ziştovi Antlaşması, Ziştovi Antlaşması hakkında, Ziştovi Antlaşması ile ilgili bilgi, Ziştovi Antlaşmasıyla ilgili bilgi, Ziştovi Antlaşması kısa bilgi, Ziştovi Antlaşmasının sonuçları, Ziştovi Antlaşmasının tarihi, Ziştovi Antlaşmasında alınan kararlar,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim