Hakkında Bilgi

Zor oyunu bozar

Zor oyunu bozar
1. Zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da istenen yöne çevrilebilir.
2. Bir oyun veya hile, güç kullanılarak kestirme yoldan boşa çıkarılabilir, işlemez kılınabilir.
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim